Zásady Ochrany Osobných Údajov

iRobot – Slovensko

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť iRobot Corporation („iRobot“, „my“, „nás“ alebo „naše“) sa zaväzuje k ochrane vašich osobných údajov. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa opisuje spôsob, akým spoločnosť iRobot zbiera, používa a zverejňuje informácie o vás alebo v súvislosti s vami („osobné informácie“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na naše webové stránky a servis, vrátane stránky www.iRobot.sk („webová stránka“), ako aj zariadenia spotrebiteľov, ktoré zaregistrujete pre náš servis, a na online aplikácie („aplikácie“), ktoré podporujú tieto zariadenia spotrebiteľov (spoločne ako „služba“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na zariadenia iRobot určené na ochranu a bezpečnosť, vzdelávanie alebo komerčné aplikácie.

Spoločnosť iRobot Corporation je na účely zákonov o ochrane údajov kontrolórom osobných informácií, ktoré o vás uchovávame.

1.            Ako zbierame a používame informácie

2.            Výmena osobných informácií s tretími stranami

3.            Vaše možnosti týkajúce sa osobných informácií

4.            Bezpečnosť a ukladanie informácií

5.            Súkromie detí

6.            Odkazy na webové stránky tretích strán

7.            Aktualizácie týchto zásad

8.            Oznámenie pre vás

9.            Kontaktujte nás

10.          Dátum poslednej revízie

1.              AKO ZBIERAME A POUŽÍVAME INFORMÁCIE

Všeobecne.

Zbierame osobné informácie, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovaný, užitočný a efektívny zážitok. Medzi kategórie zbieraných informácií môžu patriť:

  • Informácie, ktoré poskytujete. Zbierame a uchovávame osobné informácie vrátane vašej e-mailovej adresy, používateľského mena a hesla, dodacej adresy, fakturačných informácií a telefónneho čísla, ktoré zadávate pri registrácii do účtu iRobot, pri používaní služby iRobot, online nákupe, prihlasovaní na odber ponúk alebo komunikácii s nami. Ak svoje zariadenie zaregistrujete cez internet, poštou alebo iným spôsobom, zbierame informácie aj o vašom zariadení iRobot, ako napríklad ID zariadenia, sériové číslo a kód výrobku.
  • Informácie, ktoré získavame od tretích strán. Keď používate našu webovú stránku alebo aplikácie prostredníctvom rôznych sociálnych médií, ako napríklad keď označíte, že sa vám páči príspevok, alebo nás sledujete na rôznych sociálnych sieťach, alebo ak získate prístup k našej službe cez spojenie alebo prihlásenie prostredníctvom tretej strany, môžeme získať informácie zo sociálnej siete, ako napríklad vaše profilové údaje, fotku profilu, rod, používateľské meno, ID používateľa priradené k vášmu účtu sociálneho média, vekovú kategóriu, jazyk, krajinu, zoznam priateľov a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môže sociálna sieť zdieľať s tretími stranami. Údaje, ktoré získame, závisia od vašich nastavení súkromia na sociálnej sieti. Mali by ste si vždy skontrolovať a v prípade potreby upraviť vaše nastavenia súkromia na webových stránkach a službách tretích strán predtým, ako ich prepojíte s našou službou.

Tieto informácie používame na prevádzku, údržbu a poskytovanie prvkov a funkcií služby, na spracovanie a odoslanie objednávok, poskytovanie zákazníckeho servisu a priamu komunikáciu s vami, ako napríklad pri odosielaní informácií o vašich objednávkach, výpredajoch, špeciálnych ponukách a nových funkciách stránky. Vaše prijaté správy si môžete skontrolovať na stránke „Môj účet“ na našej webovej stránke alebo cez aplikácie. Môžeme vám poslať aj správy a oznámenia týkajúce sa služby (napr. overenie účtu, potvrdenie objednávky, zmeny alebo aktualizácie funkcií služby, technické a bezpečnostné poznámky). Pri správach týkajúcich sa služby pravdepodobne nebude možné zrušiť odber. Ak chcete získať viac informácií o preferenciách pri komunikácii, pozrite si nižšie časť „Vaše možnosti týkajúce sa osobných informácií“.

Informácie, ktoré zbierame z registrovaných zariadení iRobot. 

Niektoré z našich robotov sú vybavené inteligentnou technológiou, ktorá im umožňuje bezdrôtovo odosielať údaje do služby. Spoločnosť iRobot by mohla napríklad zbierať a odosielať informácie o fungovaní zariadenia iRobot a štatistické údaje o využívaní, ako napríklad o životnosti a stave batérie, počte úloh, identifikátore zariadenia a mapovaní lokácie. Keď zariadenie iRobot zaregistrujete cez online aplikácie, tieto budú zbierať a uchovávať informácie o používaní zariadenia iRobot a/alebo aplikácie, využívaní funkcie, transakciách pomocou aplikácie, technických špecifikáciách, poruchách a iné informácie o spôsobe využívania vášho zariadenia iRobot a produktových aplikáciách. Zbierame aj informácie, ktoré ste poskytli počas nastavovania.

Tieto informácie používame na získanie a analýzu štatistických údajov a údajov o používaní, na diagnózu a riešenie technologických problémov, zvýšenie výkonu zariadenia a zlepšenie skúsenosti používateľa. Na základe týchto informácií vám môžeme poskytnúť prispôsobenú komunikáciu, vrátane marketingových a reklamných správ, akými sú napríklad informácie o objednávke produktu, keď vaše zariadenie signalizuje potrebu výmeny batérie. Naše roboty tieto informácie neodošlú, pokiaľ svoje zariadenie nezaregistrujete a nepripojíte k sieti Wi-Fi alebo inému zariadeniu cez Bluetooth. Naše inteligentné roboty možno používať bez odosielania údajov cez Wi-Fi alebo Bluetooth – jednoduchým odpojením zariadenia zo siete Wi-Fi alebo vypnutím technológie Bluetooth, prípadne ak ich vôbec nezapnete.

Používanie súborov cookie a inej technológie na zber informácií.

Súbory cookie používame na uchovávanie a získanie informácií počas poskytovania prístupu k nášmu servisu. Podrobné informácie o tom, ako používame súbory cookie, môžete nájsť v časti Zásady používania súborov cookie.

Okrem súborov cookie automaticky zbierame určité typy informácií o využívaní, keď používate službu iRobot. Môžeme zbierať informácie súboru denníka z vášho prehliadača alebo mobilného zariadenia pri každom použití služby. Súbor denníka môže obsahovať informácie ako napríklad vašu online žiadosť, adresu internetového protokolu („IP“), typ prehliadača, informácie o vašom mobilnom zariadení, odkazujúce stránky, stránky ukončenia a URL adresy, počet kliknutí a spôsob, akým používate odkazy na službu, názvy domén, stránky prvého kontaktu, zobrazené stránky a iné podobné informácie.

Môžeme použiť voľné súbory gif (známe aj pod názvom webové signálky), ktoré slúžia na anonymné sledovanie spôsobov, akým naši zákazníci používajú online služby. Okrem toho môžeme použiť voľné súbory gif v e-mailoch založených na HTML, ktoré zasielame našim zákazníkom s cieľom sledovať, ktoré e-maily príjemcovia otvárajú a na ktoré odkazy kliknú. Tieto informácie umožňujú presnejšie oznamovanie a zlepšenie služby. Vaše možnosti e-mailu môžete nastaviť tak, aby ste zamedzili automatickému sťahovaniu obrázkov s týmito technológiami, ktoré by nám umožnili zistiť, či ste otvorili náš e-mail a vykonali pomocou neho určité funkcie.

Môžeme tiež zbierať analytické údaje alebo používať analytické nástroje tretích strán na meranie premávky a trendov používania v súvislosti so službou a s cieľom získať viac poznatkov o demografickom zložení našich zákazníkov. Tieto nástroje zbierajú informácie, ktoré odosiela váš prehliadač alebo mobilné zariadenie, vrátane navštívených stránok, vášho využívania aplikácií tretích strán a iných informácií, ktoré nám pomáhajú pri analýze a zlepšovaní služby.

Hoci robíme, čo je v našich silách, aby sme postupovali podľa zvolených možností našich zákazníkov v oblasti ochrany osobných údajov, nedokážeme momentálne reagovať na signály vášho prehliadača, ktoré sa týkajú zákazu sledovania.

Keď využívate službu prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme prijímať alebo zbierať informácie vrátane jedinečného identifikačného čísla vášho zariadenia alebo mobilnej aplikácie (vrátane napríklad UDID, jedinečného identifikátora pre zadávateľov reklamy („IDFA“), ID reklamy Google alebo reklamnej identifikácie Windows), mobilného operátora, typu, modelu a výrobcu zariadenia, značky operačného systému mobilného zariadenia, ako aj modelu a telefónneho čísla. Nebudeme bez vášho súhlasu zbierať informácie o vašej polohe alebo ju sledovať. Ak to bude potrebné, budeme požadovať váš súhlas pred použitím informácií o vašej presnej polohe, vrátane súradníc GPS.

Používame alebo môžeme používať údaje získané prostredníctvom súborov cookie, súboru denníka, identifikátorov zariadenia, údajov o polohe a voľných súborov gif na: (a) zapamätanie informácií, aby ste ich nemuseli znovu zadávať počas ďalšej návštevy webovej stránky; (b) poskytovanie a ponúkanie prispôsobenej, personalizovanej reklamy; (c) zabezpečenie a monitorovanie efektívnosti služieb; (d) monitorovanie agregátnych metrických údajov, ako napríklad celkový počet návštevníkov, premávka, používanie a demografické modely, na našej webovej stránke a službách; (e) diagnostiku alebo nápravu technologických problémov; a (f) plánovanie a zlepšovanie našej služby.

Informácie generované vaším zariadením alebo prehliadačom, ktoré sa používajú na analýzu používania našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), sa môžu odosielať a uchovávať na serveroch v Spojených štátoch.

2.              VÝMENA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ S TRETÍMI STRANAMI

Vaše osobné informácie môžeme zdieľať s týmito stranami:

  • Iné spoločnosti, ktoré vlastní spoločnosť iRobot, alebo sú založené na spoločnom vlastníctve. Patria sem naše dcérske spoločnosti (t. j. akékoľvek organizácie, ktoré vlastníme alebo ovládame), naša hlavná holdingová spoločnosť (t. j. akákoľvek organizácia, ktorá nás vlastní alebo ovláda) a akékoľvek dcérske spoločnosti v jej vlastníctve. Tieto spoločnosti budú používať vaše osobné informácie rovnakým spôsobom, ako sa uvádza v týchto zásadách ochrany osobných údajov;
  • Predajcovia tretích strán a iní poskytovatelia služieb, ktorí vykonávajú služby v našom mene, výlučne v rámci vykonávania práce pre nás, čo môže zahŕňať identifikáciu a ponúkanie cielených reklám, poskytovanie služieb elektronického obchodu, tvorba obsahu a poskytovanie služby, fakturácia, prevádzka webovej stránky, spracovanie a autorizácia platieb, zákaznícky servis, poskytovanie analytických alebo profesionálnych služieb. Ak máte záujem o ďalšie informácie o spôsobe, akým tieto organizácie zaobchádzajú s vašimi osobnými údajmi, môžete sa s nami skontaktovať pomocou údajov uvedených ďalej v texte;
  • S vaším súhlasom vybrané tretie strany, ktoré vám môžu ponúknuť vhodné produkty alebo služby;
  • Tretie strany podľa vašich preferencií. Ak napríklad máte možnosť označiť, že sa vám na sociálnych médiách páči naša spoločnosť a sledujete našu činnosť, môže sa to zobraziť na vašej časovej osi, kde to uvidia vaši priatelia alebo nasledovatelia, prípadne sa to môže inak zverejniť.
  • Ostatné strany zapojené do akejkoľvek transakcie spoločnosti, ako napríklad zlúčenia, predaja všetkého majetku spoločnosti alebo jeho časti či podielov, reorganizácie, financovania, zmeny kontroly alebo nadobudnutia nášho podniku či jeho časti inou spoločnosťou alebo treťou stranou, alebo v prípade konkurzu či súvisiaceho alebo podobného konania; a
  • Tretie strany, od ktorých sa vyžaduje (i) aby vyhoveli akémukoľvek platnému právu, právnemu predpisu, predvolaniu/súdnemu príkazu, súdnemu procesu alebo inej vládnej požiadavke, (ii) presadzovanie našich zmluvných podmienok, vrátane vyšetrovania možných porušení týchto podmienok, (iii) vyšetrovanie a obhajoba voči akýmkoľvek nárokom či tvrdeniam tretích strán, (iv) ochrana proti poškodeniu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti iRobot, jej zákazníkov alebo verejnosti, ako sa vyžaduje alebo povoľuje podľa zákona, a (v) zistenie, zabránenie alebo iné riešenie trestných (vrátane podvodu alebo prenasledovania), bezpečnostných alebo technických záležitostí.

Môžeme tiež ostatným poskytovať informácie v agregovanej a anonymnej podobe, pri ktorej sa nedá za bežných okolností zistiť vaša totožnosť.

3.              VAŠE MOŽNOSTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Prístup k osobným informáciám, ich oprava a aktualizácia.

V súvislosti s vašimi osobnými informáciami máte tieto práva: (i) právo byť informovaní o tom, ako sa používajú vaše osobné informácie; (ii) právo na prístup k osobným informáciám, ktoré o vás uchovávame; a (iii) právo žiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a žiadať o blokovanie alebo vymazanie vašich osobných informácií v prípade, že spracovanie nie je v súlade s miestnymi zákonmi o ochrane osobných údajov.

Niektoré z vašich poskytnutých osobných informácií si môžete pozrieť, opraviť a aktualizovať kliknutím na možnosť „Môj účet“ na našej webovej stránke. Osobné informácie, ktoré nie sú dostupné prostredníctvom vášho účtu, si môžete prezrieť, opraviť a aktualizovať tak, že nám napíšete na kontaktnú adresu uvedenú ďalej v texte. Uveďte čo najviac informácií o type osobných údajov, ktoré hľadáte, a my vám radi pomôžeme s vyhľadaním.

Ak si chcete svoje práva uplatniť inak alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov v časti „Kontaktujte nás“.

Marketingová komunikácia. Z času na čas sa na vás môžeme obrátiť v súvislosti s informáciami o našich produktoch a službách. Väčšinu marketingových správ zasielame cez e-mail alebo naše aplikácie. Ak si neželáte, aby sme vám zasielali marketingové správy, zvyčajne nám to budete môcť oznámiť začiarknutím určitých rámčekov vo formulároch, ktoré prvýkrát použijeme pri zbere vašich kontaktných údajov.

Vaše preferencie pri komunikácii si môžete skontrolovať na stránke „Môj účet“ na našej webovej stránke alebo aplikácii. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo „odhlásiť sa z odberu“ v každej reklamnej správe, ktorú vám pošleme. Berte na vedomie, že sa nebudete môcť odhlásiť z odberu alebo zrušiť prijímanie iných ako reklamných správ, ktoré sa týkajú vášho účtu, ako napríklad overenia účtu, potvrdenia objednávky, zmeny alebo aktualizácie funkcií služby, technických a bezpečnostných upozornení.

Na základe vášho povolenia môžeme zdieľať vaše kontaktné údaje s vybranými tretími stranami, aby vám mohli poskytovať informácie o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak si neprajete, aby sme zdieľali vaše kontaktné údaje s vybranými tretími stranami na marketingové účely, môžete nám to oznámiť prostredníctvom našich kontaktných údajov uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.

Zbieranie údajov prostredníctvom zariadenia. Zbieranie údajov o používaní z vášho registrovaného zariadenia iRobot môžete ovládať alebo zastaviť odpojením zo siete Wi-Fi alebo technológie Bluetooth v aplikácii, napríklad zmenou vášho hesla k sieti Wi-Fi. Ak máte akékoľvek otázky o odpojení vášho zariadenia iRobot, skontaktujte sa s nami na adrese global.irobot.com.

Internetová reklama. Na našej webovej stránke alebo aplikáciách vám môžeme zobrazovať reklamy, rovnako ako naši reklamní partneri tretích strán. Aby sme to mohli uskutočniť, my alebo naši reklamní partneri môžeme zbierať informácie o tom, ako používate alebo ako sa pripájate k našej webovej stránke a našim aplikáciám, alebo o typoch iných webových stránok, službe sociálnych médií, obsahu a reklame, ktoré prezeráte vy alebo ostatní používatelia zariadenia, pomocou ktorého sa pripájate na našu webovú stránku alebo aplikácie. Zozbierané informácie môžu zahŕňať aj IP adresu zariadenia, pomocou ktorého sa pripájate na našu webovú stránku alebo aplikácie.

My alebo naši reklamní partneri používame tieto zozbierané informácie na zabezpečenie toho, aby reklamy zobrazené na našej webovej stránke, v našich aplikáciách, ako aj na webových stránkach a v aplikáciách iných strán (kde majú naši partneri reklamný priestor), boli pre vás relevantnejšie.

Na zabezpečenie tohto typu reklamy sa zvyčajne používajú súbory cookie a podobné technológie. Podrobné informácie o súboroch cookie a spôsobe ich používania si môžete prečítať v časti Zásady používania súborov cookie. Ak sa chcete dozvedieť viac o podobných technológiách, akými sú napríklad voľné súbory gif / webové signálky, navštívte stránku www.allaboutcookies.org alebo internetové zdroje iniciatívy Network Advertising Initiative na adrese www.networkadvertising.org.

Zbieranie informácií prostredníctvom niektorých súborov cookie alebo podobných technológií môžete zrušiť aktívnym spravovaním nastavení vášho prehliadača alebo mobilného zariadenia. Pokyny pre vymazanie alebo deaktiváciu súborov cookie a iných nástrojov na sledovanie/zaznamenávanie nájdete v technických informáciách k vášmu prehliadaču alebo mobilnému zariadeniu.

V rámci EÚ sa môžete odhlásiť z mnohých sieťových reklamných programov, ktoré sledujú vaše činnosti na viacerých webových stránkach s cieľom poskytovať personalizovaný reklamný obsah, návštevou stránky www.youronlinechoices.eu.Vymazaním súborov cookie prehliadača môžete odstrániť vaše preferencie pre odhlásenie, a preto by ste tieto nástroje mali používať pravidelne, aby boli vaše preferencie aktualizované.

Uchovávanie údajov: Ak chcete požiadať o vymazanie vašich osobných informácií z našich systémov, skontaktujte sa s nami na adrese global.irobot.com. Vyhradzujeme si právo zbaviť vaše osobné údaje možnosti identifikácie, vrátane informácií o zariadení iRobot a používaní služby, a v záujme zachovania vašich anonymizovaných informácií v našich vlastných záznamoch.

4.              BEZPEČNOSŤ A UKLADANIE INFORMÁCIÍ

Spoločnosti iRobot záleží na bezpečnosti vašich informácií, a preto používa fyzické, administratívne a technologické ochranné mechanizmy na zachovanie úplnosti a bezpečnosti všetkých osobných informácií, ktoré zbierame a zdieľame s našimi poskytovateľmi služieb. Žiadny bezpečnostný systém však nie je nepreniknuteľný a nedokážeme zaručiť 100 % spoľahlivosť našich systémov. Ak dôjde k ohrozeniu akýchkoľvek osobných informácií, ktoré sú pod našou kontrolou, v dôsledku porušenia bezpečnosti, vykonáme primerané kroky na prešetrenie situácie a vo vhodných prípadoch upozorníme tých jednotlivcov, ktorých osobné informácie boli ohrozené, a vykonáme ďalšie kroky v súlade s príslušnými zákonmi a právnymi predpismi. Ak si prajete zmeniť vaše heslo alebo ak ste sa dozvedeli o strate, krádeži alebo neoprávnenom používaní vášho hesla, skontaktujte sa s nami na adrese global.irobot.com alebo telefonicky na čísle +1-800-727-9077.

Spoločnosť iRobot môže spracovávať vaše osobné informácie na serveroch mimo vašej domovskej krajiny. Súhlasíte s prenosom vašich osobných informácií do Spojených štátov alebo akejkoľvek inej zemepisnej lokácie. Ak používate webovú stránku alebo službu mimo územia Spojených štátov, majte na pamäti, že zákon Spojených štátov alebo právne predpisy akejkoľvek inej jurisdikcie, v rámci ktorej my alebo naši poskytovatelia služieb spracúvame vaše osobné údaje, neposkytujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako zákon vašej jurisdikcie, a za určitých okolností môžu mať k vašim osobným informáciám prístup orgány činné v trestnom konaní a regulačné orgány v súlade so zákonmi týchto iných jurisdikcií.

5.              SÚKROMIE DETÍ

Naša služba nie je určená pre osoby mladšie ako 13 rokov, a preto zámerne nezbierame ani neuchovávame informácie od takýchto osôb. Ak zistíte, že nám boli poskytnuté osobné informácie o osobe mladšej ako 13 rokov, ihneď sa s nami skontaktujte prostredníctvom údajov uvedených nižšie.

6.              ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Služby môžu občas obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán od našich partnerských sietí, poradcov, partnerských obchodníkov, maloobchodníkov a pridružených spoločností. Ak používate odkaz na takéto webové stránky, berte na vedomie, že majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich zásady. Predtým, ako na týchto webových stránkach poskytnete akékoľvek informácie, skontrolujte si ich osobitné zásady.

Naša webová stránka môže obsahovať funkcie sociálnych médií ako napríklad tlačidlá charakteristické pre siete Facebook, Twitter a Pinterest („Páči sa mi“, „Tweet“ alebo „Pripnúť“). Tieto stránky sociálnych médií môžu automaticky zaznamenávať informácie o vašom správaní pri prehliadaní počas každej vašej návštevy na stránke, ktorá má tlačidlo pre sociálne médium, bez ohľadu na to, či toto tlačidlo použijete. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá zabezpečuje funkciu, a nie našimi zásadami ochrany osobných údajov. Skontrolujte svoje nastavenia súkromia na stránkach sociálnych médií.

7.              AKTUALIZÁCIE TÝCHTO ZÁSAD

Vyhradzujeme si právo z času na čas upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov. Po vykonaní akýchkoľvek zmien v týchto zásadách ochrany osobných údajov zmeníme aj dátum „poslednej revízie“ uvedený nižšie a zverejníme aktualizovanú verziu zásad na tejto stránke.

8.              OZNÁMENIE PRE VÁS

Ak vám potrebujeme oznámiť určité informácie, či už na právne, marketingové alebo iné účely týkajúce sa podnikania, zvolíme čo najlepší spôsob, ako sa s vami skontaktovať. Zvyčajne vám pošleme e-mail alebo vytvoríme oznámenie v našej službe. Skutočnosť, že vám môžeme posielať oznámenia, vám nebráni v tom, aby ste odmietli niektoré typy kontaktu uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

9.             KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte otázky alebo komentáre týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov v oblasti ochrany súkromia, skontaktujte sa s nami na adrese global.irobot.com alebo nám napíšte na adresu:

V Spojených štátoch:

8 Crosby Drive

Bedford, MA 01730

V Európskej únii:

10 Greycoat Place

Londýn SW1P 1SB

Spojené kráľovstvo

10.          DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE

Tieto zásady boli naposledy revidované a nadobudli účinnosť dňa 30.9.2016