Polityka Prywatności

iRobot – Polska

POLITYKA PRYWATNOŚCI

iRobot Corporation („iRobot”, „my”, „nami”, „nas”, „nasza”, „naszą”, „nasze”, „naszej”, „naszych”, „naszym”) zobowiązuje się chronić Twoją prywatność. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak iRobot gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje, które Ciebie dotyczą lub są z Tobą związane („dane osobowe”). Niniejsza Polityka prywatności dotyczy naszych witryn i usług, w tym witryny www.iRobot.com („Witryna”), jak również urządzeń konsumenckich zarejestrowanych w naszej usłudze oraz aplikacji internetowych („Aplikacje”) umożliwiających wsparcie techniczne w odniesieniu do takich urządzeń konsumenckich (łącznie określanych jako „Usługa”). Niniejsza Polityka prywatności nie obowiązuje w stosunku do urządzeń iRobot wprowadzonych do zastosowań obronnych i bezpieczeństwa, szkolnych lub komercyjnych.

Na potrzeby ustaw dotyczących ochrony danych jesteśmy administratorem przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych.

1.            Jak gromadzimy i wykorzystujemy informacje?

2.            Ujawnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

3.            Twoje wybory dotyczące danych

4.            Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

5.            Prywatność dzieci

6.            Linki do witryn podmiotów zewnętrznych

7.            Aktualizacje niniejszej Polityki

8.            Twoje powiadomienia

9.            Kontakt z iRobot

10.          Data ostatniej weryfikacji

1.              JAK GROMADZIMY I WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE?

Informacje ogólne

Gromadzimy dane osobowe, aby zapewnić Ci spersonalizowane, użyteczne i efektywne środowisko. Kategorie informacji gromadzonych przez nas mogą obejmować:

  • Informacje podawane przez Ciebie. Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe, w tym Twój adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło, adres do wysyłki, dane do faktury oraz numer telefonu, gdy rejestrujesz konto iRobot, korzystasz z Usługi iRobot, robisz zakupy online, zapisujesz się na oferty lub prowadzisz korespondencję z iRobot. Gdy rejestrujesz swoje urządzenie online albo za pomocą poczty elektronicznej lub innego środka rejestracji, gromadzimy również informacje dotyczące Twojego urządzenia iRobot, takie jak identyfikator urządzenia, jego numer seryjny albo kod produktu.
    • Informacje otrzymywane od podmiotów zewnętrznych. Jeśli korzystasz z naszej Witryny lub Aplikacji za pomocą różnych mediów społecznościowych, na przykład korzystasz z funkcji Lubię to lub śledzisz nas w różnych sieciach społecznościowych albo uzyskujesz dostęp do naszej Usługi za pomocą połączenia lub logowania podmiotu zewnętrznego, możemy otrzymać informacje od sieci społecznościowej. Takie informacje mogą obejmować Twoje dane profilowe, zdjęcie profilowe, płeć, nazwę użytkownika, identyfikator użytkownika powiązany z Twoim kontem w mediach społecznościowych, przedział wiekowy, język, kraj, listę znajomych oraz jakiekolwiek inne informacje, które na podstawie Twojej zgody sieć społecznościowa ujawnia podmiotom zewnętrznym. Dane otrzymywane przez nas zależą od Twoich ustawień prywatności w sieci społecznościowej. Należy zawsze przeglądać oraz w razie potrzeby korygować swoje ustawienia prywatności w witrynach i usługach podmiotów zewnętrznych przed umieszczaniem linku do naszej Usługi lub ustanawianiem połączenia z nią.

Wykorzystujemy te informacje w celu obsługiwania, konserwacji oraz zapewniania Ci funkcji i funkcjonalności Usługi, przetwarzania i wysyłania zamówień, prowadzenia obsługi klienta oraz bezpośredniego komunikowania się z Tobą, na przykład wysyłania informacji o Twoich zamówieniach, wyprzedażach produktów, ofertach specjalnych oraz nowych funkcjach strony. Możesz kontrolować odbieranie wiadomości e-mail, odwiedzając stronę „Moje konto” w naszej Witrynie lub za pomocą Aplikacji. Możemy również wysyłać Ci wiadomości e-mail lub powiadomienia powiązane z Usługą (np. weryfikacje konta, potwierdzenia zamówień, zmiany lub aktualizacji funkcji w ramach Usługi, powiadomienia techniczne lub dotyczące bezpieczeństwa). Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail dotyczących Usługi może być niemożliwa. Więcej informacji o preferencjach dotyczących komunikacji można uzyskać w części „Twoje wybory dotyczące Twoich danych” poniżej.

Informacje gromadzone przez nas z zarejestrowanych urządzeń iRobot.              

Niektóre z naszych robotów wyposażone są w inteligentną technologię, która umożliwia im bezprzewodowe przesyłanie danych do Usługi. Na przykład urządzenie iRobot może zebrać i przesłać informacje o funkcjach i statystykach użytkowania urządzenia iRobot, takich jak żywotność i stan akumulatora, liczba zadań, identyfikator urządzenia oraz zapamiętywanie położenia. Gdy zarejestrujesz swoje urządzenie iRobot w Aplikacjach, Aplikacje pobiorą i zapiszą informacje dotyczące użytkowania urządzenia iRobot lub Aplikacji, użytkowania funkcji, transakcji w Aplikacji, specyfikacji technicznych, awarii i innych informacji o sposobie, w jaki korzystasz ze swojego urządzenia iRobot i Aplikacji produktu. Gromadzimy również informacje wprowadzone podczas konfiguracji.

Wykorzystujemy te informacje do gromadzenia i analizowania danych statystycznych i użytkowych, diagnozowania i naprawiania problemów technicznych, usprawnienia wydajności urządzenia i poprawienia środowiska użytkownika. Możemy wykorzystywać te informacje do wysyłania spersonalizowanych wiadomości, w tym komunikatów marketingowych i promocyjnych, takich jak wiadomości e-mail zawierające informacje dotyczące zamówienia produktu, gdy urządzenie wskazuje niski poziom naładowania akumulatora. Nasze roboty nie przekazują tych informacji, chyba że zarejestrujesz swoje urządzenie online i ustanowisz połączenie z siecią Wi-Fi lub połączysz je z innym urządzeniem za pomocą połączenia Bluetooth. Możliwe jest używanie naszych robotów wykorzystujących inteligentną technologię bez transmisji danych przez sieć Wi-Fi czy połączenie Bluetooth, odłączając po prostu swoją sieć Wi-Fi lub połączenie Bluetooth od urządzenia albo nigdy nie ustanawiając takiego połączenia.

Używanie plików cookie i innej technologii w celu gromadzenia informacji

Używamy plików cookie w celu przechowywania informacji i uzyskiwania do nich dostępu w trakcie udostępniania naszej Usługi. Więcej informacji o używaniu przez nas plików cookie można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

Oprócz plików cookie automatycznie zbieramy określone rodzaje danych o używaniu Usługi iRobot. Możemy pobierać informacje dotyczące pliku dziennika z Twojej przeglądarki lub urządzenia mobilnego za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do Usługi. Informacje dotyczące pliku dziennika mogą obejmować informacje, takie jak żądanie sieciowe, adres protokołu internetowego (IP), rodzaj przeglądarki, informacje o Twoim urządzeniu mobilnym, strony zawierające odwołanie/wyjście oraz adresy URL, liczba kliknięć oraz sposób interakcji z linkami w Usłudze, nazwy domen, strony docelowe, strony odwiedzone oraz inne informacje tego rodzaju.

Możemy zastosować czyste pliki gif (zwane także znacznikami nawigacyjnymi) używane do anonimowego śledzenia sposobów użytkowania online przez naszych Klientów. Ponadto możemy również używać czystych plików gif w wiadomościach e-mail w formacie HTML wysyłanych do naszych Klientów, aby śledzić, które wiadomości e-mail są otwierane oraz które linki klikają odbiorcy. Informacje umożliwiają sporządzenie dokładniejszych raportów i usprawnienie Usługi. Można ustawić swoje opcje wiadomości e-mail, aby zapobiec automatycznemu pobieraniu obrazów, które mogą zawierać te technologie umożliwiające nam pozyskiwanie informacji, czy odbiorca otworzył naszą wiadomość e-mail oraz wykonał określone w niej funkcje.

Możemy również gromadzić dane analityczne lub używać narzędzi analitycznych podmiotów zewnętrznych, które pomogą nam mierzyć ruch i trendy użytkowania Usługi oraz zrozumieć lepiej dane demograficzne naszych Klientów. Te narzędzia gromadzą informacje wysłane przez Twoją przeglądarkę lub urządzenie mobilne, w tym odwiedzane strony, używanie aplikacji podmiotów zewnętrznych oraz inne informacje, które pomagają nam analizować i usprawniać Usługę.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zastosować się do preferencji dotyczących prywatności naszych Klientów, nie jesteśmy obecnie w stanie odpowiedzieć na sygnały zakazujące śledzenia wysyłane przez Twoją przeglądarkę.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi na urządzeniu mobilnym lub przez to urządzenie, możemy otrzymać lub pobrać i przechowywać informacje, w tym unikatowy numer identyfikacyjny powiązany z Twoim urządzeniem lub aplikacją mobilną (w tym na przykład unikatowy identyfikator urządzenia (UDID), unikatowy identyfikator, unikatowy identyfikator dla reklamodawców (IDFA), identyfikator programu Google AD lub identyfikator Windows Advertising), informacje o operatorze komórkowym, rodzaj, model i producent urządzenia, marka systemu operacyjnego i model urządzenia mobilnego, a także numer telefonu. Nie będziemy pobierać ani śledzić Twojego dokładnego położenia bez Twojej zgody. Jeśli to konieczne, spróbujemy uzyskać Twoją zgodę przed użyciem informacji, w tym współrzędnych GPS, dotyczących Twojego dokładnego położenia.

Używamy lub możemy używać danych pobranych za pomocą informacji dotyczących plików cookie, plików dziennika, identyfikatorów urządzenia, danych lokalizacyjnych oraz czystych plików gif w następujących celach: (a) zapamiętanie informacji, aby użytkownik nie musiał ponownie ich wprowadzać w czasie odwiedzin Witryny lub kiedy następnym razem odwiedzi Witrynę; (b) zapewnienie i obsługa dostosowanych, spersonalizowanych reklam; (c) zapewnienie i monitorowanie efektywności Usług; (d) monitorowanie łącznych danych metrycznych, takich jak całkowita liczba osób odwiedzających, ruch, użytkowanie i dane demograficzne w naszej Witrynie i Usługach; (e) diagnozowanie lub naprawianie problemów technicznych; a także (f) w inny sposób planowanie i usprawnianie naszej Usługi.

Informacje wygenerowane przez Twoje urządzenie lub przeglądarkę używane do analizy używania przez Ciebie naszej Witryny (w tym Twojego adresu IP) mogą być przesyłane na serwery w Stanach Zjednoczonych Ameryki i na nich przechowywane.

2.              UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym podmiotom zewnętrznym:

  • Innym spółkom będącym własnością lub wspólną własnością iRobot. Mogą to być nasze podmioty zależne (tj. jakakolwiek organizacja będąca naszą własnością lub pod naszą kontrolą) oraz nasza spółka dominująca (tj. organizacja, która jest naszym właścicielem lub sprawuje nad nami kontrolę) oraz jakiekolwiek jej podmioty zależne. Spółki te będą wykorzystywać Twoje dane osobowe w ten sam sposób, w jaki możemy czynić to my na mocy niniejszej Polityki prywatności.
  • Dostawcom będącym podmiotami zewnętrznymi oraz innym usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu wyłącznie w celu wykonania pracy na naszą rzecz, która może obejmować wskazanie i dostarczenie ukierunkowanych reklam, świadczenie usług handlu elektronicznego, wypełniania treści lub usług, wystawiania rachunków, obsługi witryn internetowych, przetwarzania i upoważniania płatności, obsługi klienta, świadczenia usług analitycznych lub wykonywania usług profesjonalnych. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu postępowania tych organizacji w odniesieniu do Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w sposób określony poniżej.
  • Za Twoją zgodą wybranym podmiotom zewnętrznym, które naszym zdaniem mogą zaoferować satysfakcjonujące Cię produkty lub usługi.
  • Podmiotom zewnętrznym na Twoje żądanie. Na przykład możesz mieć możliwość korzystania z funkcji Lubię to lub śledzenia nas w sieciach społecznościowych, a działanie to może być opublikowane na Twojej osi czasu, widoczne dla Twoich znajomych lub osób Cię śledzących albo w inny sposób ujawniane publiczne.
  • Innym podmiotom w związku z jakimkolwiek działaniem spółki, takim jak fuzja, sprzedaż wszystkich lub niektórych aktywów bądź akcji spółki, restrukturyzacja, finansowanie, zmiana kontroli albo nabycie całej działalności lub jej części przez inną spółkę albo podmiot zewnętrzny albo w razie bankructwa lub powiązanych bądź podobnych postępowań.
  • Podmiotom zewnętrznym, gdy jest to wymagane w celu (i) dostosowania się do jakichkolwiek obowiązujących przepisów, regulacji, wezwań/nakazów sądowych, postępowań prawnych lub innych nakazów rządowych, (ii) wyegzekwowania naszych Warunków świadczenia usług, w tym badania potencjalnych naruszeń tych Warunków, (iii) badania wszelkich roszczeń lub zarzutów podmiotów zewnętrznych oraz obrony przed nimi, (iv) ochrony przed szkodą dla praw, własności lub bezpieczeństwa iRobot, Klientów iRobot lub opinii publicznej w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo oraz (v) wykrywania problemów kryminalnych (w tym oszustwa lub prześladowania), dotyczących bezpieczeństwa lub technicznych.

Możemy również ujawnić informacje innym w zbiorczej i anonimowej formie, która w uzasadniony sposób nie identyfikuje Cię bezpośrednio.

3.              TWOJE WYBORY DOTYCZĄCE DANYCH

Uzyskiwanie dostępu, poprawianie i aktualizowanie danych osobowych.

Masz następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych: (i) prawo do uzyskiwania informacji o sposobie używania informacji; (ii) prawo uzyskiwania dostępu do Twoich danych osobowych, które przechowujemy; oraz (ii) prawo do zażądania poprawy Twoich nieprawidłowych danych osobowych, które przechowujemy, a także żądania blokowania i usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie nie jest zgodne z lokalnymi przepisami ochrony danych.

Możesz uzyskiwać dostęp, poprawiać i aktualizować określone dane osobowe podane nam przez kliknięcie funkcji „Moje konto” w naszej Witrynie. Pisząc do nas na adres do kontaktu określony poniżej, możesz uzyskiwać dostęp, poprawiać i aktualizować dane osobowe, które nie są dostępne w funkcji „Moje konto”. Podaj jak najwięcej informacji o szukanych danych osobowych, a my z chęcią pomożemy w znalezieniu ich.

Aby w inny sposób wyegzekwować swoje prawa albo zadać jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich praw, skontaktuj się, korzystając z informacji podanych w sekcji „Kontakt z nami“ poniżej.

Komunikacja marketingowa. Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Tobą w związku z informacjami o naszych produktach i usługach. Większość komunikatów marketingowych będziemy wysyłać w wiadomościach e-mail albo za pośrednictwem naszych Aplikacji. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas komunikatów marketingowych, możesz nas o tym zwykle poinformować, zaznaczając określone pola na formularzach, których używamy, gdy po raz pierwszy zbieramy Twoje dane kontaktowe.

Możesz kontrolować preferencje dotyczące komunikacji na stronie „Moje konto” w naszej Witrynie lub za pomocą Aplikacji. Możesz również kliknąć przycisk „Odwołaj subskrypcję” w odniesieniu do jakichkolwiek promocyjnych wiadomości e-mail, jakie do Ciebie wysyłamy. Pamiętaj, że odwołanie subskrypcji lub rezygnacja z otrzymywania niepromocyjnych komunikatów dotyczących Twojego konta, np. weryfikacja konta, potwierdzenia zamówień, zmiany lub aktualizacja funkcji w ramach Usługi, powiadomienia techniczne lub dotyczące bezpieczeństwa, może być niemożliwe.

Jeśli otrzymaliśmy na to Twoją zgodę, możemy ujawnić Twoje dane kontaktowe wybranym podmiotom zewnętrznym, aby dostarczały Ci informacje o produktach i usługach, które ich zdaniem mogą Cię zainteresować. Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już, abyśmy ujawniali Twoje dane kontaktowe wybranym podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych, możesz nas o tym poinformować, kontaktując się z nami za pomocą naszych danych kontaktowych znajdujących się pod koniec niniejszej Polityki prywatności.

Gromadzenie informacji z urządzenia. Możesz kontrolować lub przerwać gromadzenie danych użytkowania z Twojego zarejestrowanego urządzenia iRobot, odłączając swoją sieć Wi-Fi lub połączenie Bluetooth od aplikacji, na przykład zmieniając swoje hasło sieci Wi-Fi. Skontaktuj się z nami pod adresem global.irobot.com, jeśli masz pytania dotyczące odłączania Twojego urządzenia iRobot.

Reklamy online. My lub nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi możemy wyświetlać Ci reklamy w naszych Witrynach lub Aplikacjach. W tym celu my lub nasi partnerzy reklamowi możemy gromadzić informacje o sposobie, w jaki używasz naszej Witryny czy naszych Aplikacji lub się z nimi łączysz albo tych rodzajów innych stron internetowych, usług mediów społecznościowych, zawartości i reklam, które są używane, obsługiwane, odwiedzane czy też przeglądane przez Ciebie lub inne osoby za pomocą urządzenia połączonego przez Ciebie do naszej Witryny lub naszych Aplikacji. Gromadzone informacje mogą również zawierać adres IP urządzenia, które łączysz z naszą Witryną lub naszymi Aplikacjami.

My lub nasi partnerzy reklamowi używamy gromadzonych informacji, aby upewnić się, że widziane przez Ciebie reklamy w naszej Witrynie, naszych Aplikacjach oraz witrynach i aplikacjach innych podmiotów (na których nasi partnerzy mają przestrzeń reklamową) są dla Ciebie najodpowiedniejsze.

W celu zapewnienia tego rodzaju reklam używa się zwykle plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji o plikach cookie i sposobie zarządzania ich używaniem można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o innych podobnych technologiach, takich jak czyste pliki gif/znaczniki nawigacyjne, możesz odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org lub zasoby online organizacji Network Advertising Initiative pod adresem www.networkadvertising.org.

Możesz zrezygnować z gromadzenia informacji przez niektóre pliki cookie lub podobne technologie, aktywnie zarządzając ustawieniami swojej przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Zapoznaj się z informacjami technicznymi dotyczącymi Twojej przeglądarki lub urządzenia mobilnego, aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania lub wyłączania plików cookie oraz innych narzędzi do śledzenia lub rejestrowania.

W UE możesz zrezygnować z wielu programów reklamy sieciowej, które śledzą Twoje działania w wielu witrynach, aby zapewnić Ci spersonalizowane treści reklamowe, odwiedzając stronę www.youronlinechoices.eu. Usunięcie plików cookie przeglądarki może usunąć Twoje preferencje dotyczące rezygnacji, dlatego też należy używać tych narzędzi okresowo, aby mieć pewność, że preferencje są aktualne.

Przechowywanie danych. Możesz się z nami skontaktować pod adresem global.irobot.com, aby zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszych systemów. Zastrzegamy sobie prawo do powtórnej identyfikacji Twoich danych osobowych, w tym informacji o używaniu urządzenia iRobot i Usługi oraz zachowania anonimowych informacji do własnych celów.

4.              BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

iRobot dba o bezpieczeństwo Twoich informacji i używa fizycznych, administracyjnych oraz technicznych środków bezpieczeństwa, aby umożliwić zachowanie integralności i bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych, które gromadzimy i ujawniamy naszym usługodawcom. Jednak żaden system bezpieczeństwa nie jest nienaruszalny i nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa naszych systemów. W przypadku, gdy jakiekolwiek dane osobowe znajdujące się pod naszą kontrolą będą zagrożone wskutek naruszenia bezpieczeństwa, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zbadania sytuacji, a w razie potrzeby powiadomimy osoby, których dane osobowe mogły zostać zagrożone, a także podejmiemy inne kroki zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Jeśli chcesz zmienić swoje hasło albo dowiesz się o jakiejkolwiek utracie, kradzieży lub nieupoważnionemu użyciu Twojego hasła, skontaktuj się z nami pod adresem global.irobot.com albo telefonicznie pod numerem +1-800-727-9077.

iRobot może przetwarzać Twoje dane osobowe na serwerach znajdujących się poza Twoim krajem. Wyrażasz zgodę na przeniesienie Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki lub jakiejkolwiek innej lokalizacji. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny lub Usługi spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki, informujemy, że prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przepisy w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdzie my lub nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane osobowe, mogą nie zapewniać tej samej ochrony prywatności co prawo obowiązujące w Twojej jurysdykcji, a w określonych okolicznościach Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla organów ścigania i organów regulacyjnych zgodnie z przepisami danej innej jurysdykcji.

5.               PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasza Usługa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia oraz nie gromadzimy ani nie przechowujemy umyślnie informacji od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiesz się, że przekazano nam dane osobowe osoby poniżej 13 roku życia, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami za pomocą danych przedstawionych poniżej.

6.               LINKI DO WITRYN PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Usługi mogą okresowo zawierać linki do/z określonych witryn podmiotów zewnętrznych należących do naszych partnerskich sieci, reklamodawców, kupców partnerskich, sprzedawców detalicznych i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli przejdziesz za pomocą linku do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że dotyczą ich inne polityki prywatności oraz że nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań związanych z tymi politykami. Sprawdź poszczególne zasady polityki przed przesłaniem jakichkolwiek informacji do tych witryn.

Ponadto nasza Witryna może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski serwisu Facebook, Twitter i Pinterest (na przykład „Lubię to”, „Tweetuj” lub „Pin it”). Te witryny mediów społecznościowych mogą automatycznie rejestrować informacje o Twoich działaniach wykonywanych w przeglądarce za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, która zawiera przycisk mediów społecznościowych, bez względu na to, czy go klikniesz. Wykorzystywanie tych funkcji podlega polityce prywatności obowiązującej w spółce, która zapewnia funkcję, a nie naszej Polityce prywatności. Zweryfikuj swoje ustawienia prywatności w witrynach mediów społecznościowych.

7.               AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego modyfikowania niniejszej Polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany do niniejszej Polityki prywatności, zmienimy datę „Ostatnia weryfikacja” poniżej oraz opublikujemy zaktualizowaną Politykę prywatności na niniejszej stronie.

8.              TWOJE POWIADOMIENIA

Jeśli będziemy musieli przekazać Ci informacje o czymś do celów prawnych, marketingowych lub innych związanych z działalnością biznesową, wybierzemy naszym zdaniem najlepszy sposób kontaktowania się z Tobą. Zwykle robimy to za pomocą wiadomości e-mail albo powiadomienia w naszej Usłudze. Fakt, że możemy wysyłać do Ciebie powiadomienia, nie uniemożliwi Ci rezygnacji z określonych rodzajów kontaktu zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

9.             KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem global.irobot.com albo pisemnie pod adresem:

W Stanach Zjednoczonych:

8 Crosby Drive

Bedford, MA 01730

W Unii Europejskiej:

10 Greycoat Place

London SW1P 1SB

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

10.          DATA OSTATNIEJ WERYFIKACJI

Niniejszą Politykę ostatnio weryfikowano, a modyfikacja weszła w życie dnia 30.09.2016 r.