Privatumo Politika

„iRobot“ – Lietuva

PRIVATUMO POLITIKA

„iRobot Corporation“ (toliau nurodoma kaip „iRobot“ arba „mes“) stengiasi apsaugoti jūsų privatumą. Šioje privatumo politikoje paaiškinta, kaip „iRobot“ renka, naudoja ir atskleidžia jūsų arba su jumis susijusią informaciją („asmeninę informaciją“). Ši privatumo politika taikoma mūsų svetainėms ir paslaugoms, įskaitant www.iRobot.com („Svetainė“), vartotojų įrenginius, kurie užregistruojami naudojant mūsų paslaugas, ir internetines programas („Programos“), kurios padeda naudoti vartotojų įrenginius (bendrai šie elementai vadinami mūsų „Paslaugomis“). Ši privatumo politika netaikoma „iRobot“ įrenginiams, naudojamiems gynybos ir saugumo, švietimo arba komerciniais tikslais.

Kadangi turime laikytis duomenų apsaugos įstatymų, „iRobot Corporation“ yra vienintelė jūsų asmeninės informacijos valdytoja.

1.            Kaip renkame ir naudojame informaciją

2.            Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

3.            Kaip galite tvarkyti savo informaciją

4.            Informacijos apsauga ir saugojimas

5.            Vaikų privatumas

6.            Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

7.            Šios politikos atnaujinimas

8.            Pranešimai jums

9.            Kaip susisiekti su mumis

10.          Paskutinės peržiūros data

1.              KAIP RENKAME IR NAUDOJAME INFORMACIJĄ

Bendrosios nuostatos.

Renkame asmeninę informaciją, kad galėtume teikti jums suasmenintas, naudingas ir efektyvias paslaugas. Toliau nurodytos informacijos, kurią galime rinkti, kategorijos.

  • Jūsų teikiama informacija. Kai užsiregistruojate naudoti „iRobot“ paskyrą, naudojate „iRobot“ paslaugą, apsiperkate internetu, prisiregistruojate gauti pasiūlymus arba su mumis susisiekiate, renkame ir saugome jūsų asmeninę informaciją, įskaitant el. pašto adresą, naudotojo vardą bei slaptažodį, pristatymo adresą, atsiskaitymo informaciją ir telefono numerį. Jei užregistruosite savo įrenginį internetu, paštu ar kitu būdu, taip pat rinksime jūsų „iRobot“ įrenginio informaciją, pvz., įrenginio ID, serijos numerį arba gaminio kodą.
  • Informacija, kurią gauname iš trečiųjų šalių. Jei peržiūrėsite su mūsų Svetaine ar Programomis susijusį turinį socialinėje medijoje, pvz., pamėgsite mūsų puslapį arba seksite mus įvairiuose socialiniuose tinkluose, arba pasieksite mūsų Paslaugą ar prisijungsite per trečiąją šalį, galėsime gauti informaciją iš socialinio tinklo, pvz., jūsų profilio informaciją, profilio nuotrauką, lyties informaciją, naudotojo vardą, su socialinės medijos paskyra susietą naudotojo ID, amžiaus diapazoną, kalbos, šalies, draugų sąrašo ir kitą informaciją, kurią socialiniam tinklui leidžiate bendrinti su trečiosiomis šalimis. Duomenys, kuriuos gauname, priklauso nuo privatumo nuostatų, kurias pasirinkote socialiniame tinkle. Prieš susiedami ar sujungdami mūsų Paslaugas su trečiųjų šalių svetainėmis ir paslaugomis, visada turėtumėte peržiūrėti ir, jei reikia, pakoreguoti šių svetainių ir paslaugų privatumo nuostatas.

Šią informaciją naudojame teikdami ir prižiūrėdami Paslaugų funkcijas, apdorodami bei siųsdami užsakymus, teikdami paslaugas klientams ir prireikus tiesiogiai susisiekti su jumis, pvz., nusiųsti informaciją apie užsakymus, produktų pardavimą, specialius pasiūlymus ir naujas svetainės funkcijas. Mūsų Svetainės puslapyje „My Account“ („Mano paskyra“) arba Programose galite pasirinkti, kokius el. laiškus norite gauti. Taip pat galime siųsti su Paslaugomis susijusius el. laiškus ar pranešimus (pvz., pranešimus dėl paskyros ar užsakymų patvirtinimo, pakeistų ar atnaujintų Paslaugų funkcijų arba techninių ir saugos klausimų). Jums gali būti neleidžiama atsisakyti su Paslaugomis susijusių el. laiškų. Daugiau informacijos apie pranešimų nuostatas rasite toliau pateiktoje dalyje „Kaip galite tvarkyti savo informaciją“.

Informacija, kurią renkame iš užregistruotų „iRobot“ įrenginių.

Kai kuriuose „iRobot“ įrenginiuose įtaisytos išmaniosios technologijos, dėl kurių „iRobot“ įrenginiai gali belaidžiu ryšiu perduoti duomenis Paslaugai. Pavyzdžiui, „iRobot“ gali rinkti ir perduoti informaciją, susijusią su „iRobot“ funkcijomis bei naudojimo statistika, pvz., akumuliatoriaus veikimo laiką ir būklę, operacijų skaičių, įrenginio identifikatorių bei vietos informaciją. Kai užregistruosite „iRobot“ įrenginį internetinėse Programose, jose bus renkama ir apdorojama „iRobot“ ir (arba) Programos naudojimo, funkcijų naudojimo, Programos operacijų, techninių duomenų, strigčių ir kita informacija, susijusi su tuo, kaip naudojate „iRobot“ bei produkto Programas. Taip pat renkame informaciją, kurią pateikiate nustatydami įrenginį.

Šią informaciją naudojame, kad galėtume rinkti ir analizuoti statistikos bei naudojimo duomenis, diagnozuoti ir išspręsti technologines problemas, patobulinti įrenginio veikimą bei teikti geresnes paslaugas naudotojams. Šią informaciją galime panaudoti siųsdami jums suasmenintus pranešimus, įskaitant rinkodaros ir reklaminius pranešimus, pvz., el. laiškus su produktų užsakymo informacija, kai įrenginys nustato, kad senka akumuliatoriaus energija. „iRobot“ įrenginiai neperduoda šios informacijos, jei neužregistruojate jų internetu ir neprijungiate prie „Wi-Fi“ arba kito įrenginio per „Bluetooth“. „iRobot“ įrenginius su išmaniosiomis technologijomis galima naudoti be „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ duomenų perdavimo ryšio. Tiesiog reikia atjungti įrenginį nuo „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ arba niekada jo neprijungti.

Slapukų ar kitų technologijų naudojimas informacijai rinkti.

Kai naudojate Paslaugas, saugome ir pasiekiame informaciją pasitelkę slapukus. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą pateikta slapukų politikoje.

Be to, kai naudojate „iRobot“ paslaugą, automatiškai renkame ne tik slapukus, bet ir kitokių tipų naudojimo informaciją. Kaskart, kai pasiekiate Paslaugas, galime rinkti žurnalo failo informaciją iš jūsų naršyklės arba mobiliojo įrenginio. Žurnalo failo informacija gali apimti žiniatinklio užklausą, interneto protokolo (IP) adresą, naršyklės tipą, mobiliojo įrenginio informaciją, nukreipimo ar išėjimo puslapius ir URL, paspaudimų skaičių bei Paslaugų nuorodų naudojimo informaciją, domenų pavadinimus, įėjimo tinklalapius, peržiūrėtus puslapius ir kitą panašią informaciją.

Taip pat galime panaudoti skaidrius .gif failus (taip pat vadinamus žiniatinklio signalais), kurie yra skirti anonimiškai stebėti, kaip klientai naudoja internetą. Be to, skaidrius .gif failus galime naudoti klientams siunčiamuose HTML el. laiškuose, kad galėtume stebėti, kuriuos el. laiškus gavėjai atidaro ir kurias nuorodas spustelėja. Pagal šią informaciją galime gauti tikslesnes ataskaitas ir patobulinti Paslaugas. Galite nustatyti atitinkamas el. pašto parinktis ir neleisti automatiškai atsisiųsti vaizdų, kuriuose gali būti tokių technologijų, suteikiančių mums galimybę sužinoti, ar pasiekėte el. paštą ir atlikote tam tikrus veiksmus.

Taip pat galime rinkti analizės duomenis arba naudoti trečiosios šalies analizės įrankius srautui matuoti, Paslaugų naudojimo tendencijoms nustatyti ir klientų demografiniams duomenims peržiūrėti. Naudojant šiuos įrankius renkama naršyklės arba mobiliojo įrenginio siunčiama informacija, įskaitant lankomus puslapius, trečiųjų šalių programų naudojimo duomenis ir kitą informaciją, pagal kurią galime analizuoti bei patobulinti Paslaugas.

Nors stengiamės atsižvelgti į klientų pasirinktas privatumo nuostatas, šiuo metu negalime atsakyti į nurodymų nestebėti signalus, siunčiamus iš jūsų naršyklės.

Kai pasiekiate Paslaugas mobiliuoju įrenginiu, galime gauti arba rinkti ir saugoti informaciją, įskaitant unikalų identifikacinį numerį, susietą su jūsų įrenginiu ar mūsų mobiliąja programa (įskaitant, pvz., UDID – unikalų reklamuotojo ID (angl. „Unique ID for Advertisers“, IDFA), „Google“ skelbimo ID arba „Windows“ reklamos ID), mobiliojo ryšio operatoriaus, įrenginio tipo, modelio ir gamintojo duomenis, mobiliojo įrenginio operacinės sistemos prekės ženklo bei modelio ir telefono numerio informaciją. Be jūsų sutikimo nerinksime ir nestebėsime jūsų tikslios buvimo vietos informacijos. Jei reikės, paprašysime jūsų leidimo naudoti jūsų tikslios buvimo vietos informaciją, įskaitant GPS koordinates.

Duomenis, kuriuos surenkame naudodami slapukus, žurnalo failą, įrenginio identifikatorius, vietos duomenis ir skaidrių .gif informaciją panaudosime arba galime panaudoti šiais tikslais: a) kad galėtume įsiminti informaciją ir jums nereikėtų iš naujo jos įvesti lankantis arba kitą kartą apsilankius Svetainėje; b) tinkintiems ir suasmenintiems skelbimams teikti; c) Paslaugų teikimo ir efektyvumo stebėjimo tikslais; d) kad galėtume stebėti surinktą Svetainės ir Paslaugų metriką, pvz., bendrą lankytojų skaičių, srautą ir naudojimo bei demografinius duomenis; e) technologinėms problemoms diagnozuoti bei spręsti ir f) planuodami bei atlikdami kitus Paslaugų tobulinimo darbus.

Jūsų įrenginio arba naršyklės sugeneruota informacija (įskaitant IP adresą), pagal kurią analizuojame, kaip naudojate mūsų Svetainę, gali būti perduota ir saugoma serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose.

2.              INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Jūsų asmeninę informaciją galime dalytis su šiomis šalimis:

  • kitomis įmonėmis, kurios priklauso „iRobot“ atskiros arba bendros nuosavybės teisėmis, įskaitant pavaldžiąsias įmones (t. y. bet kurias organizacijas, kurios mums priklauso arba kurias valdome) ir mūsų pagrindinę kontroliuojančiąją įmonę (t. y. bet kurią organizaciją, kuri yra mūsų savininkė arba mus valdo) bei jos pavaldžiąsias įmones. Šios įmonės naudos jūsų asmeninę informaciją taip pat, kaip leidžiama mums pagal šią privatumo politiką;
  • trečiųjų šalių tiekėjams ir kitų paslaugų teikėjams, kurie mūsų vardu teikia paslaugas. Informacija bus teikiama tik paslaugų teikimo mūsų vardu tikslais, pvz., identifikuojant ir teikiant tikslinius skelbimus, teikiant el. prekybos paslaugas, turinį ar kitas paslaugas, atsiskaitymo, svetainės veikimo užtikrinimo, mokėjimų apdorojimo ir įgaliojimo, klientų aptarnavimo arba analizės ar profesionalių paslaugų teikimo tikslais. Jei reikia papildomos informacijos, kaip šios organizacijos naudoja jūsų asmeninę informaciją, galite susisiekti su mumis, kaip nurodyta toliau;
  • gavę jūsų leidimą – pasirinktoms trečiosioms šalims, kurios, mūsų manymu, gali teikti jums patiksiančius produktus ar paslaugas;
  • trečiosioms šalims, jei to paprašysite. Pavyzdžiui, galite pamėgti arba sekti mūsų puslapį socialinės medijos tinkle ir tai gali būti paskelbta jūsų laiko juostoje, kad šį įvykį galėtų matyti jūsų draugai ar sekėjai arba kad jis būtų rodomas viešai;
  • kitoms šalims tais atvejais, kai sudaromas įmonės sandoris, pvz., įmonės susijungia, parduodamas visas įmonės turtas arba akcijos ar jų dalis, įmonė pertvarkoma, gauna finansavimą, pasikeičia įmonės valdyba, įmonę ar jos dalį įsigyja kita įmonė ar trečioji šalis, įmonė bankrutuoja, arba panašiais atvejais;
  • trečiosioms šalims, kai reikia i) laikytis bet kokių taikomų įstatymų, reglamentų, teismo šaukimo ar nurodymo, teismo proceso reikalavimų arba gavus kitą vyriausybės prašymą, ii) užtikrinti, kad būtų laikomasi mūsų paslaugų teikimo sąlygų, įskaitant atvejus, kai tiriami galimi jų pažeidimai, iii) ištirti trečiųjų šalių skundus ar kaltinimus ir nuo jų apsiginti, iv) apsaugoti „iRobot“, jos klientų arba visuomenės teises, nuosavybę ar saugumą, kaip reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymus, ir v) nustatyti kriminalinę veiką (įskaitant sukčiavimo arba persekiojimo atvejus) ir saugos ar technines problemas, užkirsti joms kelią ar kitaip spręsti šiuos klausimus.

Taip pat galime atskleisti informaciją kitiems kaip agreguotus anoniminius duomenis, pagal kuriuos neįmanoma jūsų identifikuoti.

3.              KAIP GALITE TVARKYTI SAVO INFORMACIJĄ

Prieiga prie asmeninės informacijos ir jos koregavimas bei atnaujinimas.

Turite toliau nurodytas teises, susijusias su jūsų asmenine informacija: i) teisę žinoti, kaip naudojama jūsų asmeninė informacija, ii) teisę pasiekti savo asmeninę informaciją, kurią mes turime, ir iii) teisę paprašyti pakoreguoti netikslius asmeninius duomenis, kuriuos mes turime, ir blokuoti arba pašalinti asmeninę informaciją, jei ji apdorojama nesilaikant vietinių duomenų apsaugos įstatymų.

Svetainės dalyje „My Account“ („Mano paskyra“) galite pasiekti, pakoreguoti ir atnaujinti tam tikrą asmeninę informaciją, kurią pateikėte mums. Jei norite pasiekti, pakoreguoti ir atnaujinti asmeninę informaciją, kurios nėra dalyje „My Account“ („Mano paskyra“), parašykite mums toliau nurodytu kontaktiniu adresu. Kuo išsamiau aprašykite, kokios asmeninės informacijos ieškote, ir mes mielai padėsime jums ją surasti.

Jei norite pasinaudoti kitomis teisėmis arba turite su jomis susijusių klausimų, susisiekite su mumis naudodami informaciją, nurodytą toliau pateiktoje dalyje „Kaip susisiekti su mumis“.

Rinkodaros pranešimai. Kartais galime atsiųsti jums informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas. Daugumą rinkodaros pranešimų siųsime el. paštu arba per Programas. Jei nenorite gauti mūsų rinkodaros pranešimų, paprastai galite pasirinkti tam tikrus laukelius formose, kurias naudojame pirmą kartą rinkdami jūsų kontaktinius duomenis.

Pranešimų nuostatas galite pasirinkti mūsų Svetainės puslapyje „My Account“ („Mano paskyra“) arba Programoje. Taip pat galite spustelėti mygtuką „Unsubscribe“ („Atsisakyti prenumeratos“) bet kuriame mūsų atsiųstame el. laiške. Atkreipkite dėmesį, kad gali nepavykti atsisakyti prenumeratos ar atsisakyti gauti nereklaminių pranešimų, susijusių su jūsų paskyra, pvz., pranešimų dėl paskyros ar užsakymų patvirtinimo, pakeistų ar atnaujintų Paslaugų funkcijų arba techninių ir saugos klausimų.

Jei suteikėte mums leidimą, galime atskleisti jūsų kontaktinius duomenis pasirinktoms trečiosioms šalims, kad jos galėtų pateikti jums informaciją apie produktus ir paslaugas, kurie, jų manymu, gali jus sudominti. Jei nebenorite dalytis savo kontaktine informacija su pasirinktomis trečiosiomis šalimis rinkodaros tikslais, galite pranešti mums pasinaudodami kontaktiniais duomenimis, nurodytais netoli šios privatumo politikos dokumento pabaigos.

Renkami įrenginio duomenys. Galite valdyti arba sustabdyti užregistruoto „iRobot“ įrenginio naudojimo duomenų rinkimą atsijungdami nuo „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ programoje, pvz., pakeisdami „Wi-Fi“ slaptažodį. Jei turite klausimų, kaip atjungti „iRobot“ įrenginį, susisiekite su mumis adresu global.irobot.com.

Internetinis reklamavimas. Mes arba mūsų trečiųjų šalių reklamavimo partneriai galime rodyti jums skelbimus Svetainėje arba Programose. Šiuo tikslu mes arba mūsų reklamavimo partneriai galime rinkti informaciją, kaip jūs ar kiti asmenys (įrenginio, kuriuo prisijungiate prie Svetainės ar Programų, jas naudojate, jose lankotės arba jas peržiūrite, naudotojai) naudojate mūsų Svetainę, Programas, kitus tinklalapius, socialinės medijos paslaugas, turinį ir skelbimus arba kaip prisijungiate. Surinkta informacija taip pat gali apimti įrenginio, kuriuo prisijungiate prie Svetainės ar Programų, IP adresą.

Mes arba mūsų reklamavimo partneriai galime panaudoti surinktą informaciją, kad galėtume užtikrinti, jog Svetainėje, Programose ir kitų šalių svetainėse bei programose (kuriose mūsų partneriai turi reklamavimo vietos) rodomi skelbimai būtų jums aktualūs.

Paprastai teikiant tokius skelbimus naudojami slapukai ir panašios technologijos. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimo kontrolę rasite slapukų politikoje. Jei norite sužinoti daugiau apie panašias technologijas, pvz., skaidrius .gif (žiniatinklio signalus), apsilankykite adresu http://www.allaboutcookies.org arba žr. „Network Advertising Initiative“ internetinius išteklius adresu http://www.networkadvertising.org.

Aktyviai tvarkydami naršyklės ar mobiliojo įrenginio nuostatas galite neleisti rinkti informacijos naudojant slapukus ar panašias technologijas. Instrukcijas, kaip pašalinti ir išjungti slapukus bei kitus stebėjimo ar įrašymo įrankius, rasite naršyklės arba mobiliojo įrenginio techninės informacijos skiltyje.

Europos Sąjungoje leidžiama atsisakyti daugelio tinklo reklamavimo programų, kurios stebi jūsų veiklą įvairiose svetainėse, kad galėtų teikti suasmenintą reklamavimo turinį. Apsilankykite adresu http://www.youronlinechoices.eu. Pašalinus naršyklės slapukus, nuostatos dėl atsisakymo gali būti panaikintos, todėl turėtumėte periodiškai pasinaudoti šiais įrankiais ir užtikrinti, kad jūsų nuostatos būtų atnaujintos.

Duomenų saugojimas. Galite susisiekti su mumis adresu global.irobot.com ir paprašyti pašalinti jūsų asmeninę informaciją iš mūsų sistemų. Pasiliekame teisę anonimizuoti jūsų asmeninius duomenis, įskaitant „iRobot“ įrenginio bei Paslaugų naudojimo informaciją, ir išsaugoti anonimizuotą informaciją savo įrašuose.

4.              INFORMACIJOS APSAUGA IR SAUGOJIMAS

„iRobot“ rūpi jūsų informacijos saugumas, todėl naudojame fizines, administracines ir technologines apsaugas, kurios padeda užtikrinti, kad visa mūsų surinkta ir su paslaugų teikėjais bendrinama informacija nebūtų pažeista ir išliktų saugi. Tačiau jokia apsaugos sistema nėra nepažeidžiama ir negalime užtikrinto visiško sistemų saugumo. Jei pažeidus apsaugos sistemą būtų pakenkta kokiai nors mūsų valdomai asmeninei informacijai, imsimės pagrįstų priemonių situacijai ištirti ir, jei galėsime, pranešime asmenims, kurių asmeninei informacijai gali būti pakenkta, bei imsimės kitų veiksmų pagal bet kokius taikomus įstatymus ir reglamentus. Jei norite pakeisti savo slaptažodį arba jį praradote ar sužinojote, kad jis pavogtas arba buvo naudojamas be leidimo, susisiekite su mumis adresu global.irobot.com arba telefonu +1-800-727-9077.

„iRobot“ gali apdoroti jūsų asmeninę informaciją serveriais, kurie yra ne jūsų gyvenamojoje šalyje. Jūs sutinkate, kad jūsų asmeninė informacija būtų perduota į Jungtines Amerikos Valstijas arba kitą geografinę vietovę. Jei Svetainę ar Paslaugas pasiekiate ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, atkreipkite dėmesį, kad pagal Jungtinių Amerikos Valstijų ar kitą jurisdikciją, galiojančią vietovėje, kurioje mes ar mūsų paslaugų teikėjai apdorojame jūsų informaciją, privatumas gali būti saugomas ne taip, kaip pagal jūsų jurisdikcijos įstatymus, ir tam tikrais atvejais jūsų asmeninę informaciją gali pasiekti teisėsaugos bei reguliavimo įstaigos, kaip numatyta pagal kitų jurisdikcijų įstatymus.

5.             VAIKŲ PRIVATUMAS

Mūsų Paslaugos neskirtos jaunesniems nei 13 m. asmenims ir mes nesistengiame rinkti arba saugoti jaunesnių nei 13 m. asmenų informacijos. Jei sužinojote, kad mums pateikta jaunesnio nei 13 m. asmens informacija, nedelsdami susisiekite su mumis pasinaudodami toliau pateiktais duomenimis.

6.              NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES

Kartkartėmis Paslaugose gali būti pateikta nuorodų į partnerių tinklo, reklamuotojų, partnerių prekybininkų, mažmenininkų ir susijusių įmonių trečiųjų šalių svetaines bei nuorodų iš šių svetainių. Jei pasinaudosite bet kurios iš šių svetainių nuorodomis, turėkite omenyje, kad svetainės turi savo privatumo politiką ir mes neprisiimame atsakomybės už ją. Prieš teikdami bet kokią informaciją svetainėje, peržiūrėkite jos politiką.

Be to, mūsų Svetainėje gali būti socialinės medijos funkcijų, pvz., „Facebook“, „Twitter“ ir „Pinterest“ mygtukai (tokie kaip „Patinka“, Siųsti „Twitter“ žinutę arba „Prisegti“). Šios socialinės medijos svetainės gali automatiškai įrašyti naršymo informaciją kaskart, kai apsilankysite svetainėje, kurioje yra socialinės medijos mygtukas, neatsižvelgiant į tai, ar jį spustelėjote. Kai naudojate šias funkcijas, taikoma ne mūsų, o įmonės, kuri jas teikia, privatumo politika. Peržiūrėkite savo privatumo nuostatas socialinės medijos svetainėse.

7.              ŠIOS POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Pasiliekame teisę kartkartėmis pakeisti šią privatumo politiką. Atlikę kokių nors šios privatumo politikos pakeitimų, pakeisime toliau nurodytą paskutinės peržiūros datą ir paskelbsime atnaujintą privatumo politiką šiame puslapyje.

8.              PRANEŠIMAI JUMS

Jei prireiks informuoti jus teisiniais, rinkodaros ar kitais įmonės klausimais, pasirinksime, mūsų manymu, tinkamiausią būdą su jumis susisiekti. Paprastai informuojame el. paštu arba pateikdami pranešimą Paslaugoje. Nors ir galime siųsti jums pranešimus, vis tiek galite atsisakyti kai kurių pranešimų, kaip aprašyta mūsų privatumo politikoje.

9.              KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS

Jei turite klausimų ar komentarų apie šią privatumo politiką arba jos taikymo metodus, susisiekite su mumis adresu global.irobot.com arba rašykite šiuo adresu:

Jungtinėse Amerikos Valstijose:

8 Crosby Drive

Bedford, MA 01730

Europos Sąjungoje:

10 Greycoat Place

London SW1P 1SB

United Kingdom

10.          PASKUTINĖS PERŽIŪROS DATA

Ši politika paskutinį kartą peržiūrėta ir galioja nuo 2016-09-30.