Privaatsuspoliitika

iRobot – Eesti

PRIVAATSUSPOLIITIKA

iRobot Corporation („iRobot“, või „meie“ mis tahes käändes) on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. See privaatsuspoliitika selgitab, kuidas iRobot teie teavet või teiega seotud teavet („isiklik teave“) kogub, kasutab ja avaldab. See privaatsuspoliitika kehtib meie veebisaitidele ja teenusele, sh www.iRobot.com („veebisait“) ning tarbijaseadmetele, mille meie teenuses registreerite, ja veebirakendustele („rakendused“), mis neile tarbijaseadmetele tugiteenust osutavad (üheskoos meie „teenus“). See privaatsuspoliitika ei rakendu toote iRobot seadmetele, mida kasutatakse kaitse ja turbe eesmärgil, hariduses või äris.

Andmekaitseseaduste tähenduses on iRobot Corporation teie kohta säilitatava isikliku teabe andmetöötleja.

1.            Kuidas teavet kogume ja kasutame

2.            Isikliku teabe jagamine muude osapooltega

3.            Teie valikud seoses teie teabega

4.            Teabe turvalisus ja talletamine

5.            Laste privaatsus

6.            Lingid muude osapoolte veebisaitidele

7.            Selle poliitika värskendamine

8.            Teie teavitamine

9.            Võtke meiega ühendust

10.          Viimase versiooni kuupäev

1.              KUIDAS TEAVET KOGUME JA KASUTAME

Üldist.

Kogume isiklikku teavet selleks, et tagada teile isikupärastatud, kasulik ja tõhus kogemus. Kogutava teabe kategooriad võivad hõlmata järgmist.

  • Andmed, mida esitate. Kogume ja talletame isiklikku teavet, sh teie meiliaadress, kasutajanimi ja parool, tarneaadress, arveldusandmed ja telefoninumber, kui registreerite toote iRobot konto, kasutate toote iRobot teenust, ostate veebist, registreerute pakkumiste saamiseks või meiega suhtlete. Kui registreerite oma seadme veebis või meili või muu registreerimisvahendi kaudu, kogume teavet ka teie seadme iRobot kohta, nt seadme ID, seerianumber või tootekood.
  • Andmed, mida saame muudelt osapooltelt. Kui suhtlete meie veebisaitide või rakendustega mitmesuguse suhtlusmeedia kaudu, nt siis, kui märgite meid meeldivaks või jälgite meid mitmesugustes suhtlusvõrkudes või avate meie teenuse muu osapoole sisselogimise või ühenduse kaudu, võime saada suhtlusvõrgust teavet, nagu teie profiiliandmed, profiilipilt, sugu, kasutajanimi, teie suhtlusmeedia kontoga seotud kasutaja ID, vanusevahemik, keel, riik, sõprade nimekiri ja mis tahes muu teave, mida lubate suhtlusvõrgul muude osapooltega jagada. Andmed, mida saame, sõltuvad teie privaatsussätetest suhtlusvõrgus. Peaksite kolmanda osapoole veebisaitidel ja teenustes olevad privaatsussätted alati üle vaatama ja neid vajaduse korral reguleerima, enne kui need meie teenusega ühendate.

Kasutame seda teavet teile teenuse võimaluste ja funktsioonide pakkumiseks, käitamiseks ja haldamiseks, tellimuste töötlemiseks ja tarnimiseks, klienditeeninduse osutamiseks ning teile teabe otse edastamiseks, näiteks teile tellimuste, tootemüükide, eripakkumiste ja uute saidifunktsioonide kohta teabe saatmiseks. Saate meilide saamist reguleerida, külastades meie veebisaidil või rakendustes lehte „My Account“ (Minu konto). Samuti võime teile saata teenusega seotud meile või teatisi (nt konto kinnitamine, tellimuste kinnitused, teenuse funktsioonide muutmine või värskendamine, tehnilised ja turbega seotud teatised). Teenusega seotud meilide saamisest pole teil võimalik loobuda. Lisateavet teabe saamise eeliste kohta vaadake allpool olevast jaotisest „Teie valikud seoses teie teabega“.

Teave, mida registreeritud toote iRobot seadmetelt kogume.

Mõni meie toodetest iRobot on varustatud nutitehnoloogiaga, mis võimaldab tootel iRobot edastada andmeid juhtmevabalt teenusele. Näiteks võib iRobot koguda ja edastada teavet toote iRobot funktsiooni- ja kasutusstatistika, nagu aku eluiga ja seisund, ülesannete arv, seadme identifikaator ja asukohakaart, kohta. Kui registreerite oma toote iRobot võrgurakendustes, koguvad ja säilitavad rakendused teavet toote iRobot ja/või rakenduse kasutamise, funktsioonide kasutamise, rakendusesiseste toimingute, tehniliste andmete, tõrgete kohta ja muud teavet selle kohta, kuidas oma toodet iRobot ja toote rakendusi kasutate. Kogume ka seadistamise ajal esitatud teavet.

Kasutame seda teavet statistika ja kasutusandmete kogumiseks ning analüüsimiseks, tehniliste probleemide diagnoosimiseks ja kõrvaldamiseks, seadme jõudluse täiustamiseks ja kasutajakogemuse parandamiseks. Võime seda teavet kasutada selleks, et edastada teile isikupärastatud teavet, sh turundus- ja reklaamiteateid, näiteks meile toote tellimisteabega, kui teie seade näitab, et aku hakkab tühjenema. Meie toode iRobot ei edasta seda teavet, kui te seadet võrgu kaudu ei registreeri ega seda Wi-Fi-võrgu või teise seadmega Bluetoothi kaudu ei ühenda. Meie nutitehnoloogiat kasutavaid tooteid iRobot saab kasutada ilma Wi-Fi- või Bluetooth-andmesideta, katkestades lihtsalt seadme Wi-Fi- või Bluetooth-ühenduse või seda üldse mitte luues.

Küpsiste ja muu tehnoloogia kasutamine teabe kogumiseks.

Kasutame küpsiseid teabe talletamiseks ja sellele juurde pääsemiseks, võimaldades samal ajal juurdepääsu meie teenusele. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta leiate meie küpsiste poliitikast.

Peale küpsiste kogume automaatselt teatud tüüpi kasutusteavet, kui te toodet iRobot kasutate. Võime koguda teie brauserist või mobiilsideseadmest logifailiteavet iga kord, kui teenuse poole pöördute. Logifailiteave võib sisaldada teavet, nagu teie veebitaotlus, Interneti-protokolli (IP) aadress, brauseri tüüp, teave teie mobiilsideseadme kohta, viitavad/väljuvad lehed ja URL-id, klõpsude arv ja teie interaktsioon teenuses olevate linkidega, domeeninimed, sihtlehed, vaadatud lehed jms teave.

Võime kasutada tühje GIFe (ehk veebimajakaid), mida kasutatakse meie klientide võrgukasutusmustrite anonüümseks jälgimiseks. Lisaks võime kasutada tühje GIFe oma klientidele saadetavates
HTML-põhistes meilides, et jälgida, milliseid meile adressaadid avavad ja milliseid linke klõpsavad. See teave võimaldab teenuse kohta esitada täpsemaid aruandeid ja teenust parandada. Võite määrata meilide saamise valikud, et takistada piltide, mis võivad sisaldada tehnoloogiaid, mis võimaldavad meil teada saada, kas olete meie saadetud meili avanud ja selles mingeid toiminguid teinud, automaatset allalaadimist.

Võime koguda ka analüüsiandmeid või kasutada kolmanda osapoole analüüsitööriistu, et mõõta teenuse liiklust ja kasutussuundumusi ning mõista paremini oma klientide demograafiat. Need tööriistad koguvad teie brauseri või mobiilsideseadme saadetud teavet, sh teie külastatud lehtede ja teie muu osapoole rakenduste kasutamise kohta ning muud teavet, mis aitab meil teenust analüüsida ja täiustada.

Kuigi anname endast parima, et meie klientide privaatsuseelistusi austada, ei saa me praegu teie brauseri signaalidele Do Not Track (Ära jälgi) vastata.

Kui pöördute teenuse poole mobiilsideseadmega või selle kaudu, võime saada või koguda ja talletada teavet, nagu teie seadme või meie mobiilirakendusega seotud kordumatu tunnusnumber (muu hulgas näiteks UDID, reklaamijate ainuidentifikaator (IDFA), Google Ad ID või Windowsi reklaami-ID), mobiilside operaator, seadme tüüp, mudel ja tootja, mobiilsideseadme operatsioonisüsteemi kaubamärk ja mudel ning telefoninumber. Me ei kogu ega jälgi teie täpset asukohta ilma teie nõusolekuta. Vajaduse korral küsime enne teie täpset asukohta puudutava teabe, sh GPS-koordinaatide, kasutamist teilt nõusolekut.

Kasutame või võime kasutada küpsiste, logifaili, seadme identifikaatorite, asukohaandmete ja tühjade GIFide kaudu kogutud teavet (a) teabe meeldejätmiseks, et te ei peaks seda veebisaidil liikumise ega järgmise külastamise ajal uuesti sisestama; (b) kohandatud ja isikupärastatud reklaamide esitamiseks; (c) teenuste osutamiseks ja nende tõhususe jälgimiseks; (d) koondnäitajate, nagu meie veebisaidi ja teenuste külastajate koguarv, liiklus, kasutus ning demograafilised mustrid, jälgimiseks; (e) tehniliste probleemide diagnoosimiseks või lahendamiseks ja (f) muul eesmärgil oma teenuse kavandamiseks ja täiustamiseks.

Teie seadme või brauseri loodud teavet, mida kasutatakse meie veebisaidi kasutamise analüüsimiseks (sh teie IP-aadress) võidakse edastada Ameerika Ühendriikides asuvatesse serveritesse ja neid seal talletada.

2.              ISIKLIKU TEABE JAGAMINE MUUDE OSAPOOLTEGA

Võime jagada teie isiklikku teavet järgmiste osapooltega.

  • Muud ettevõttele iRobot kuuluvad või ühisomanduses olevad ettevõtted, mis hõlmab meie sidusettevõtteid (st kõik organisatsioonid, mida omame või juhime) ning meie põhiomanikust ettevõtet (st mis tahes organisatsioon, mis meid omab või juhib) ja kõiki tema sidusettevõtteid. Need ettevõtted kasutavad teie isiklikku teavet samal viisil nagu meie selle privaatsuspoliitika alusel.
  • Muu osapoole hankijad ja muud teenuseid meie nimel osutavad teenusepakkujad ainult meie jaoks oma töö tegemiseks, mis võib hõlmata sihitud reklaamide tuvastamist ja esitamist, veebipoeteenuste pakkumist, sisu või teenuste pakkumist, arveldamist, veebisaidi kasutamist, maksete töötlemist ja autoriseerimist, klienditeenindust, analüüsiteenuste osutamist või professionaalsete teenuste osutamist. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas need organisatsioonid teie isiklikku teavet käitlevad, võite meiega ühendust võtta allpool toodud kontaktandmetel.
  • Teie nõusolekul valitud muudele osapooltele, kes võivad meie arvates pakkuda teile huvipakkuvaid tooteid või teenuseid.
  • Muud osapooled teie soovil. Näiteks võib teil olla võimalus märkida meid suhtlusmeedias meeldivaks või meid jälgida ning see toiming võidakse postitada teie ajajoonele, kus see on teie sõpradele või jälgijatele nähtav, või muul viisil avalikustada.
  • Muud osapooled seoses mis tahes ettevõttetehinguga, nagu liitmine, ettevõtte varade või osakute osaline või täielik müük, meie ettevõtte osa või terviku ümberkorraldamine, finantseerimine, juhtimise muudatus või soetamine teise ettevõtte või muu osapoole poolt või pankroti või seotud või sarnase menetluse korral.
  • Muud nõutavad osapooled (i) mis tahes kohalduva seaduse, määruse,
    kohtukutse/-määruse, kohtuprotsessi või muu seadusnõude täitmiseks; (ii) meie teenusetingimuste jõustamiseks, sh selle võimalike rikkumiste uurimiseks; (iii) enda kaitsmiseks muu osapoole nõuete või süüdistuste eest ja nende uurimiseks; (iv) ettevõtte iRobot, selle klientide või avalikkuse õiguste, varade või ohutuse kaitsmiseks rikkumise eest seadusega nõutud või lubatud viisil ning (v) kriminaal- (sh petturlus või jälitamine), turbe- või tehniliste probleemide tuvastamiseks, ennetamiseks või muul viisil tegelemiseks.

Võime teavet teistega jagada ka koondatud ja anonüümsel kujul, millega ei ole võimalik teid mõistlikul viisil otseselt isikuna tuvastada.

3.              TEIE VALIKUD SEOSES TEIE TEABEGA

Isiklikule teabele juurdepääs, selle parandamine ja värskendamine.

Teil on teie isikliku teabega seoses järgmised õigused: (i) õigus saada teavet teie isikliku teabe kasutamise viiside kohta; (ii) õigus pääseda juurde meie valduses olevale teie isiklikule teabele ja (iii) õigus taotleda meie valduses olevate teie isikuandmete ebatäpsuste parandamist ning teie isikliku teabe blokeerimist või kustutamist, kui töötlemine ei järgi kohalikke andmekaitseseadusi.

Saate juurde pääseda teatud isiklikule teabele, mille olete meile esitanud, ning seda parandada ja värskendada, klõpsates meie veebisaidil valikut My Account (Minu konto). Isiklikule teabele, mis pole valiku My Account (Minu konto) kaudu saadaval, võite juurde pääseda ning seda parandada ja värskendada, kirjutades meile allpool toodud kontaktaadressile. Esitage soovitud isikliku teabe kohta võimalikult palju teavet ning meil on rõõm teid aidata seda leida.

Muul viisil oma õiguste rakendamiseks või kui teil on oma õiguste suhtes mingeid küsimusi, võtke meiega ühendust allpool olevas jaotises „Meiega ühenduse võtmine“ toodud kontaktandmetel.

Turundusteated. Aeg-ajalt võime teiega ühendust võtta teile oma toodete ja teenuste kohta teabe edastamiseks. Enamiku turundusteateid saadame teile meili teel või oma rakenduste kaudu. Kui te ei soovi meilt turundusteateid saada, on teil tavaliselt võimalik seda teada anda, märkides sobivad ruudud vormil, mida kasutame esmakordselt teie kontaktandmete kogumisel.

Saate teadete saamiseelistusi reguleerida, külastades meie veebisaidil või rakenduses lehte My Account (Minu konto). Samuti võite klõpsata mis tahes reklaampakkumise meilis, mille teile saadame, nuppu Unsubscribe (Tühista tellimus). Pidage meeles, et te ei saa tühistada tellimusi ega loobuda mittereklaamteadetest seoses oma kontoga, nagu konto kinnitamine, tellimuste kinnitused, teenuse funktsioonide muutmine või värskendamine, tehnilised ja turbega seotud teatised.

Kui olete andnud meile vastava õiguse, võime jagada teie kontaktandmeid valitud muude osapooltega, et nad saaksid pakkuda teile teavet toodete ja teenuste kohta, mis võiksid teile nende meelest huvi pakkuda. Kui otsustate, et ei soovi oma kontaktandmeid valitud muude osapooltega turunduseesmärgil enam jagada, saate sellest meile teada anda, võttes meiega ühendust selle privaatsuspoliitika lõpuosas toodud kontaktandmetel.

Seadmest andmete kogumine. Saate reguleerida kasutusandmete kogumist oma registreeritud seadmest iRobot, katkestades rakenduses Wi-Fi- või Bluetooth-ühenduse, muutes näiteks oma
Wi-Fi-parooli. Kui teil on seadme iRobot ühenduse katkestamise kohta küsimusi, võtke meiega ühendust meiliaadressil global.irobot.com.

Võrgureklaamid. Meie või meie muu osapoole reklaamipartnerid võime näidata teile reklaame oma veebisaidil või rakendustes. Selleks võime meie või meie reklaamipartnerid koguda teavet selle kohta, kuidas teie või muud isikud, kes seadet, millega meie veebisaidi või rakenduste poole pöördutakse, nendega suheldakse, neid külastatakse või vaadatakse, kasutate, meie veebisaiti, meie rakendusi või muud tüüpi veebilehti, sotsiaalmeediateenuseid, sisu ja reklaame kasutate või nendega ühendute. Kogutud teave võib sisaldada ka seadme, millega meie veebisaidi või rakenduste poole pöördute, IP-aadressi.

Meie ja meie reklaamipartnerid kasutame kogutavat teavet selleks, et tagada teile meie veebisaidil, meie rakendustes ning muude osapoolte veebisaitidel ja rakendustes (kus meie partneritel on reklaamiruumi) näidatavate reklaamide suurem asjakohasus teile.

Tavaliselt kasutatakse seda tüüpi reklaamide pakkumiseks küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Lisateavet küpsiste ja nende kasutamise haldamise kohta leiate meie küpsiste poliitikast. Lisateabe saamiseks sarnaste tehnoloogiate, nagu tühjad pikslid / veebimajakad, kohta võite külastada veebisaiti http://www.allaboutcookies.org või Network Advertising Initiative’i (Võrgureklaami algatus) võrguressursse veebisaidil http://www.networkadvertising.org.

Võite loobuda mõningate küpsiste või sarnaste tehnoloogiate kaudu teabe kogumisest, hallates oma brauseri või mobiilsideseadme sätteid. Vaadake oma brauseri või mobiilsideseadme tehnilistest juhistest juhtnööre küpsiste ja muude jälgimise/salvestamise tööriistade kustutamise ja keelamise kohta.

Euroopa Liidus saate loobuda paljudest võrgureklaamiprogrammidest, mis jälgivad teie tegevusi mitmel veebisaidil, et edastada teile isikupärastatud reklaamsisu, külastades veebisaiti http://www.youronlinechoices.eu. Brauseri küpsiste kustutamine võib teie loobumiseelistused eemaldada, mistõttu peaksite neid tööriistu regulaarselt kasutama, et tagada oma eelistuste ajakohasus.

Andmete säilitamine. Kui soovite taotleda oma isikliku teabe kustutamist meie süsteemidest, võite meiega ühendust võtta meiliaadressil global.irobot.com. Jätame endale õiguse teie isiklike andmete, sealhulgas teabe teie seadme iRobot ja teenuse kasutamise kohta, deidentifitseerimiseks ning teie anonüümse teabe säilitamiseks oma dokumentatsiooni tarbeks.

4.              TEABE TURVALISUS JA TALLETAMINE

iRobot hoolib teie teabe turvalisusest ning kasutab füüsilisi, halduslikke ja tehnoloogilisi kaitsemeetmeid kogu meie kogutava ja meie teenusepakkujatega jagatava isikliku teabe tervikluse ja turvalisuse säilitamiseks. Sellegipoolest pole ükski turbesüsteem läbimatu ja me ei saa oma süsteemide turvalisust sajaprotsendiliselt tagada. Turberikkumise tagajärjel meie valduses oleva mis tahes teie teabe ohustamise korral astume mõistlikke samme olukorra uurimiseks ning võimaluse korral teavitame isikuid, kelle isiklik teave võib olla ohustatud, ning rakendame muid meetmeid kooskõlas kohalduvate seaduste ja määrustega. Kui soovite muuta oma parooli või saate teada oma parooli kadumisest, vargusest või loata kasutamisest, võtke meiega ühendust meiliaadressil global.irobot.com või telefonil +1-800-727-9077.

iRobot võib töödelda teie isiklikku teavet serverites, mis ei asu teie riigis. Nõustute edastama oma isiklikku teavet Ameerika Ühendriikidesse või mis tahes muusse geograafilisse asukohta. Kui pöördute veebisaidi või teenuse poole väljastpoolt Ameerika Ühendriike, siis võtke arvesse, et Ameerika Ühendriikide seadus või mis tahes muu jurisdiktsiooni, kus meie või meie teenusepakkujad teie isiklikku teavet töötlevad, seadused ei pruugi pakkuda samal tasemel privaatsust kui teie jurisdiktsiooni seadus ning teatud asjaoludel võib teie isiklik teave olla juurdepääsetav õiguskaitse- ja regulatiivasutustele kooskõlas nende muude jurisdiktsioonide seadustega.

5.              LASTE PRIVAATSUS

Meie teenus pole suunatud alla 13-aastastele isikutele ja me ei kogu ega säilita teadlikult teavet alla 13-aastastelt isikutelt. Kui saate teada, et meile on esitatud alla 13-aastase isiku isiklikku teavet, siis võtke meiega kohe ühendust alltoodud kontaktandmetel.

6.              LINGID MUUDE OSAPOOLTE VEEBISAITIDELE

Teenused võivad aeg-ajalt sisaldada linke muu osapoole veebisaitidele meie partnervõrkudele, reklaamijatele, partnerkaupmeestele, jaemüüjatele ja sidusettevõtetele. Kui avate mõne sellise veebisaidi lingi, siis pidage meeles, et neil veebisaitidel on oma privaatsuspoliitikad ja me ei võta nende poliitikate eest mingit vastutust. Enne neile veebisaitidele mis tahes teabe esitamist vaadake nende poliitikad üle.

Lisaks võib meie veebisait sisaldada sotsiaalmeediafunktsioone, nagu Facebooki, Twitteri ja Pinteresti nupud (nagu Like, Tweet või Pin). Need sotsiaalmeediasaidid võivad automaatselt salvestada teavet teie sirvimiskäitumise kohta iga kord, kui külastate mõnd saiti, millel on sotsiaalmeedianupp, olenemata sellest, kas seda nuppu klõpsate või mitte. Teie interaktsioonile nende funktsioonidega kehtib funktsiooni pakkuva ettevõtte privaatsuspoliitika, mitte meie privaatsuspoliitika. Vaadake üle oma sotsiaalmeediasaitide privaatsussätted.

7.             SELLE POLIITIKA VÄRSKENDAMINE

Jätame endale õiguse seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Privaatsuspoliitika muutmisel muudame allpool olevat lõiku „Viimase versiooni kuupäev“ ja postitame värskendatud privaatsuspoliitika sellele lehele.

8.              TEIE TEAVITAMINE

Kui meil on vaja teid millestki teavitada, olgu juriidilisel, turunduslikul või muul ärilisel otstarbel, valime teiega ühenduse võtmiseks enda meelest sobivaima meetodi. Tavaliselt teeme seda meili teel või kuvame oma teenuses teatise. Fakt, et võime teile teatisi saata, ei takista teil loobumast teatud tüüpi ühenduse võtmisest, nagu on kirjeldatud selles privaatsuspoliitikas.

9.              MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE

Kui teil on selle privaatsuspoliitika või meie privaatsustavade kohta küsimusi, võtke meiega ühendust meiliaadressil global.irobot.com või järgmistel postiaadressidel.

Ameerika Ühendriikides:

8 Crosby Drive

Bedford, MA 01730

Euroopa Liidus:

10 Greycoat Place

London SW1P 1SB

United Kingdom

10.          VIIMASE VERSIOONI KUUPÄEV

See poliitika vaadati viimati üle ja jõustati 30.09.2016.