Zásady Ochrany Osobních Údajů

iRobot – Česká republika

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro společnost iRobot Corporation („iRobot“, „my/nás/nám/námi“, nebo „náš/našeho/našemu/našem/
naším/naše/naší/naši“) je ochrana vašich osobních údajů důležitá. Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují způsob shromažďování, používání a zpřístupňování informací o vás nebo se vás týkajících („osobní údaje“) společností iRobot. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše webové stránky a služby, včetně webu www.iRobot.cz („webová stránka“), a také na spotřebitelská zařízení, která zaregistrujete s naší službou, a na online aplikace („aplikace“), jež poskytují podporu pro tato spotřebitelská zařízení (dohromady naše „služba“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zařízení iRobot využívaná k zajištění obrany a bezpečnosti, ke vzdělávání nebo ke komerčním účelům.

Z hlediska zákonů na ochranu dat je společnost iRobot Corporation správcem osobních údajů a informací, které o vás máme.

1.            Jak údaje shromažďujeme a používáme

2.            Sdílení osobních údajů se třetími stranami

3.            Vaše volby týkající se vašich údajů

4.            Zabezpečení a uchovávání údajů

5.            Soukromí dětí

6.            Odkazy na webové stránky třetích stran

7.            Aktualizace těchto zásad

8.            Oznámení pro vás

9.            Kontaktujte nás

10.          Datum poslední revize

1.             JAK ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME

Obecně.

Osobní údaje shromažďujeme s cílem zajistit vám personalizovaný, prospěšný a efektivní pocit. Shromažďujeme např. tyto typy údajů:

  • Údaje, které poskytujete vy. Když si vytvoříte účet u společnosti iRobot, použijete službu společnosti iRobot, nakupujete online, přihlásíte se k odběru nabídek nebo když s námi komunikujete, shromažďujeme a uchováváme vaše osobní údaje včetně e-mailové adresy, uživatelského jména a hesla, doručovací adresy, fakturačních údajů a telefonního čísla. V případě, že své zařízení iRobot po internetu, poštou nebo jiným způsobem zaregistrujete, shromažďujeme informace také o tomto zařízení. Jedná se například o jeho ID, sériové číslo nebo kód produktu.
  • Údaje, které obdržíme od třetích stran Pokud s naší webovou stránkou nebo aplikacemi spolupracujete prostřednictvím různých sociálních médií, například nás sledujete nebo nás označíte pomocí Líbí se mi na různých sociálních sítích nebo když získáte přístup k naší službě připojením nebo přihlášením se prostřednictvím třetí strany, můžeme od sociální sítě získat údaje jako například vaše profilové informace, profilový obrázek, pohlaví, uživatelské jméno, uživatelské ID, které je spojené s účtem na sociální síti, přibližný věk, jazyk, zemi, seznam přátel nebo jakékoli další údaje, u kterých povolíte sociální síti, aby je sdílela se třetími stranami. To, jaké údaje získáme, záleží na tom, jak máte na sociální síti nastavenu ochranu osobních údajů. Vždy byste si na webových stránkách třetích stran měli zkontrolovat nastavení ochrany osobních údajů a v případě nutnosti ho upravit, než je propojíte s naší službou nebo se k ní připojíte.

Tyto údaje využíváme k provozování, správě a poskytování prvků a funkcí naší služby, k zpracování a odeslání objednávek, k poskytování služeb zákazníkům a k přímé komunikaci s vámi, jako například k zasílání informací o vašich objednávkách, slevách, speciálních nabídkách a nových funkcích na webové stránce. Příjem e-mailů si můžete nastavit na stránce „Můj účet“ nebo prostřednictvím aplikací. Můžeme vám také poslat e-maily nebo upozornění týkající se služby (může jít např. o ověření účtu, potvrzení objednávky, změnu nebo aktualizaci funkcí služby, technické a bezpečnostní upozornění). Může se stát, že zasílání e-mailů spojených se službou nebudete moci odhlásit. Další informace o vašich preferencích ohledně způsobu komunikace najdete níže v části „Volby týkající se vašich údajů“.

Údaje, které shromažďujeme z registrovaných zařízení iRobot

Některé roboty jsou vybavené inteligentní technologií, která jim umožňuje přenášet data do služby bezdrátově. Zařízení iRobot může například shromažďovat a vysílat informace o svých funkcích a statistikách využití, jako třeba životnost a stav baterie, počet úkolů, identifikátor zařízení a mapování polohy. Když zařízení iRobot zaregistrujete spolu s online aplikacemi, budou shromažďovat a uchovávat informace o využití zařízení a/nebo aplikace, využití funkcí, transakcích v aplikaci, technických specifikacích, poruchách a další informace o tom, jak zařízení iRobot a aplikace k němu používáte. Shromažďujeme také údaje poskytnuté při nastavení.

Tyto údaje používáme, abychom shromáždili a analyzovali statistiky a údaje o používání, k diagnostice a opravě technických problémů, k vylepšení výkonu výrobku a zlepšení uživatelského dojmu. Tyto údaje mohou sloužit k tomu, abychom vám mohli posílat personalizovaná sdělení, včetně marketingových a propagačních zpráv. Mohou to být například e-maily s informacemi potřebnými k objednání produktu, když zařízení signalizuje špatný stav baterie. Naše roboty tyto informace nevysílají, pokud nejsou registrované online a připojené k síti Wi-Fi nebo přes Bluetooth k jinému zařízení. Naše roboty vybavené inteligentní technologií lze využívat i bez přenášení dat přes Wi-Fi nebo Bluetooth. Stačí, když je od těchto signálů odpojíte, resp. je k nim ani nepřipojíte.

Používání souborů cookie a dalších technologií ke shromažďování údajů

Soubory cookie používáme za účelem uchovávání informací a přístupu k nim během poskytování přístupu k naší službě. Další informace o tom, jak soubory cookie používáme, najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

Když používáte službu iRobot, automaticky shromažďujeme kromě souborů cookie také určité údaje o využití. Kdykoli se ke službě přihlásíte, můžeme získat údaje ze souboru protokolu vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení. Údaje mohou zahrnovat například vaše webové žádosti, adresu internetového protokolu (IP), druh prohlížeče, informace o vašem mobilním zařízení, odkazující/výstupní stránky a adresy URL, počet kliknutí, jak pracujete s odkazy na službu, názvy domén, vstupní stránky, navštívené stránky a další podobné informace.

Můžeme využívat prvky „clear gif“ (také známé jako „web beacons“), které se využívají k anonymnímu sledování chování zákazníků při používání internetu. Dále můžeme také použít „clear gif“ v e-mailech využívajících HTML, které zasíláme našim zákazníkům, abychom sledovali, které e-maily jsou otevírány a na které odkazy adresáti kliknou. Tyto údaje nám umožňují přesnější informování a vylepšování služby. E-maily si můžete nastavit tak, abyste zakázali automatické stahování obrázků, které mohou tyto technologie obsahovat a které by nám umožnily zjistit, jestli jste e-mail otevřeli a jestli jste s ním provedli určité funkce.

Můžeme také shromažďovat analytická data nebo používat externí analytické nástroje pro pomoc s měřením trendů provozu a použití. Tyto nástroje shromažďují údaje poslané z vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení, včetně informací o tom, které webové stránky navštěvujete, jaké externí aplikace používáte a další informace, které nám pomohou analyzovat a vylepšit službu.

Přestože se velmi snažíme ctít nastavení soukromí našich zákazníků, nejsme v tuto chvíli schopni reagovat na signály „Nesledovat“ od vašeho prohlížeče.

Když ke službě přistoupíte pomocí mobilního zařízení, můžeme dostat nebo shromáždit a uchovat údaje zahrnující jedinečné identifikační číslo týkající se vašeho zařízení (včetně například UDID, Jedinečného ID pro inzerenty („IDFA“), identifikátoru Google Ad ID nebo Windows Advertising ID) a mobilního operátora, typ zařízení, model a výrobce, značku a verzi operačního systému mobilního zařízení a telefonní číslo. Bez vašeho souhlasu nebudeme sledovat vaše přesné umístění ani o něm shromažďovat informace. V případě nutnosti si před tím, než použijeme informace o vaší přesné poloze, včetně souřadnic GPS, vyžádáme váš souhlas.

Údaje shromážděné pomocí souborů cookie, přihlašovacího souboru, identifikátorů zařízení, údajů o poloze a informací z „clear gif“ použijeme nebo můžeme použít k: (a) zapamatování údajů, takže během vaší návštěvy, nebo až příště službu navštívíte, je nebudete muset znovu zadávat; (b) poskytování osobní a personalizované inzerce; (c) poskytování a monitorování efektivity služeb; (d) monitorování agregovaných metrik jako celkový počet návštěvníků, použití a demografické vzorce na naší webové stránce a službách; (e) diagnostikování a opravení technických problémů; a (f) dalšímu plánování, jak naši službu vylepšit.

Informace vygenerovaná vaším zařízením nebo prohlížečem, která je použita k tomu, aby analyzovala použití webové stránky (včetně vaší IP adresy), může být poslána na servery ve Spojených státech amerických, kde může bát také uložena.

2.             SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE TŘETÍMI STRANAMI

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími stranami:

  • s dalšími společnostmi, které mají společného vlastníka jako společnost iRobot, což zahrnuje naše dceřiné společnosti (jakékoli organizace, které vlastníme nebo kontrolujeme) a naši mateřskou společnost (každá společnost, která nás vlastní nebo nás kontroluje) se všemi dceřinými společnostmi, které vlastní. Tyto společnosti budou vaše údaje používat stejným způsobem jako podle těchto zásad ochrany osobních dat můžeme my;
  • s externími prodejci a poskytovateli dalších služeb, kteří naším jménem poskytují služby, výhradně k tomu, aby pro nás vykonali svou práci, což může zahrnovat identifikaci a obsluhu cílené inzerce, poskytování služeb internetového obchodování nebo plnění služeb, fakturaci, provozování webové stránky, zpracování a autorizaci plateb, služby zákazníkům, poskytování analytických služeb nebo poskytování profesionálních služeb. Další informace o tom, jakým způsobem tyto organizace zacházejí s vašimi osobními údaji, vám poskytneme na níže uvedené adrese;
  • s vaším souhlasem s vybranými třetími stranami, o kterých se domníváme, že by vám mohly nabídnout výrobky a služby, které by se vám mohly líbit;
  • se třetími stranami dle vašeho výběru. Máte například možnost nás na sociálních sítích sledovat nebo nás označit jako „Líbí se mi“ a tato akce může být zobrazena ve vaší historii, viditelná vašim přátelům nebo těm, kteří vás sledují, nebo jinak veřejně sdílena;
  • s dalšími stranami v souvislosti se změnou společnosti, jako například fúzí, prodejem celé nebo části jmění nebo podílů společnosti, reorganizací, financováním, změnou kontroly nebo akvizicí celého nebo části našeho obchodního podílu jinou společností nebo třetí stranou nebo v případě úpadku nebo podobným jednáním; a
  • se třetími stranami, jak je třeba (i) k naplnění platného zákona, nařízení, obsílky/soudního nařízení, soudního řízení, vládního nařízení, (ii) k uplatnění našich smluvních podmínek, včetně vyšetřování jejich možného porušení, (iii) k vyšetření jakýchkoli nároků a obvinění třetími stranami a pro naši obhajobu, (iv) k ochraně proti porušení práv, škodě na majetku nebo bezpečnosti společnosti iRobot, jejích zákazníků nebo veřejnosti v rozsahu přípustném a vyžadovaném zákonem a (v) k detekci nebo zabránění trestnému činu (včetně podvodu nebo stalkingu) a bezpečnostních nebo technických otázek.

Informace můžeme s ostatními sdílet také v agregované a anonymní podobě, která vás jako jedince přímo neidentifikuje.

3.             VAŠE VOLBY TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH ÚDAJŮ

Přístup k osobním údajům, jejich oprava a aktualizace.

Ohledně svých osobních údajů máte následující práva: (i) právo být informováni o tom, jak jsou osobní údaje používány; (ii) právo mít k osobním údajům, které o vás máme, přístup; a (iii) právo vyžádat opravu nepřesných osobních údajů, které o vás máme, a vyžádat si zablokování nebo vymazání vašich osobních údajů v případech, ve kterých zpracování není v souladu s místními zákony o ochraně osobních údajů.

K určitým osobním údajům, které jste nám poskytli, získáte přístup tím, že na naší webové stránce kliknete na položku „Můj účet“, kde je můžete také opravit a aktualizovat. K určitým osobním údajům, které nejsou dostupné prostřednictvím položky „Můj účet“, můžete získat přístup tak, že nám napíšete na níže uvedenou adresu. Poskytněte nám prosím co nejvíce informací o osobních údajích, které sháníte, pokusíme se vám pomoci s jejich nalezením.

Pokud chcete jinak uplatnit svá práva nebo máte jakékoli dotazy týkající se vašich práv, kontaktujte nás na adrese, která je níže uvedena v oddíle „Kontaktujte nás“.

Propagační sdělení: Čas od času se na vás můžeme obrátit s informacemi o našich výrobcích a službách. Většinu propagačních sdělení od nás dostanete e-mailem nebo prostřednictvím našich aplikací. V případě, že nechcete dostávat propagační sdělení, můžete nám to obvykle sdělit tím, že zaškrtnete určitá políčka na formulářích, které používáme pro shromáždění vašich kontaktních informací.

Zasílání zpráv můžete nastavit na stránce „Můj účet“ na naší webové stránce nebo v aplikaci. Můžete také kliknout na tlačítko „Odhlásit odběr“ v každém e-mailovém propagačním sdělení, které vám pošleme. Upozorňujeme vás, že odběr některých nepropagačních zpráv týkajících se vašeho účtu odhlásit nelze. Jde např. o ověření účtu, potvrzení objednávky, změnu nebo aktualizace funkcí služby a technické nebo bezpečnostní upozornění.

V případech, kdy jste nám poskytli povolení, můžeme sdílet vaše kontaktní informace s vybranými třetími stranami, takže vám mohou poskytovat informace o produktech a službách, o kterých si myslí, že by vás mohly zajímat. V případě, že se rozhodnete, že si již nepřejete, abychom dále sdíleli vaše kontaktní údaje s vybranými třetími stranami pro účely propagace, můžete nás o tom informovat kontaktováním na naší kontaktní adrese, která je uvedena téměř na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Sběr prováděný zařízením: Shromažďování údajů o používání registrovaného zařízení iRobot můžete zastavit tím, že aplikaci odpojíte od signálu Wi-Fi (například změnou hesla pro připojení k Wi-Fi), resp. Bluetooth. Máte-li nějaké dotazy ohledně odpojení zařízení iRobot, kontaktujte nás e-mailem na adrese global.irobot.com.

Internetová reklama: My nebo naši reklamní partneři vám na naší webové stránce nebo v naší aplikaci můžeme zobrazovat reklamy. Abychom to mohli my nebo naši reklamní partneři udělat, můžeme shromáždit informace o tom, jak používáte naši webovou stránku nebo naše aplikace nebo k jakým typům stránek, službám sociálních médií, obsahu a reklam se vy nebo další osoby používající vaše zařízení připojujete, spouštíte, navštěvujete nebo prohlížíte. Shromážděné informace mohou také obsahovat IP adresy zařízení, jejichž prostřednictvím se k naší webové stránce nebo do aplikace připojujete.

Jak my, tak i naši reklamní partneři používáme shromážděné údaje k zajištění, že reklamy, které uvidíte na naší webové stránce nebo v našich aplikacích a na webových stránkách a v aplikacích dalších stran (na kterých mají naši partneři reklamní prostor) jsou pro vás relevantní.

Obvykle jsou pro poskytování toho druhu reklamy využívány soubory cookie nebo podobné technologie. Další informace o souborech cookie a o tom, jak jejich používání spravovat, najdete v našich zásadách používání souborů cookie. Další informace o podobných technologiích, jako například clear gifs / web beacons najdete na webu www.allaboutcookies.org nebo v internetových zdrojích Network Advertising Initiative na webu www.networkadvertising.org.

Shromažďování dat pomocí některých souborů cookie nebo podobných technologií můžete zakázat tím, že aktivně změníte nastavení svého prohlížeče nebo mobilního zařízení. Prostudujte si prosím technické údaje svého prohlížeče nebo mobilního zařízení, abyste získali návod na vymazání nebo zakázání souborů cookie nebo jiných sledovacích/zaznamenávacích zařízení.

V rámci EU můžete mnohé síťové reklamní programy sledující vaše aktivity na různých webových stránkách s cílem přizpůsobovat vám obsah reklam zakázat na webu www.youronlinechoices.eu. Odstraněním souborů cookie prohlížeče můžete odstranit také tyto předvolby. Proto byste měli tyto nástroje používat pravidelně, aby byly vaše předvolby aktuální.

Uchovávání údajů: Pokud si přejete, abychom z našich systémů vaše osobní údaje vymazali, můžete nás kontaktovat na adrese global.irobot.com. Vyhrazujeme si právo odstranit z vašich osobních dat identifikační údaje včetně informací o zařízení iRobot a využívání služeb a ponechat si vaše anonymní informace v našich záznamech.

4.              ZABEZPEČENÍ A UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Společnost iRobot dbá na zabezpečení vašich údajů a používá fyzické, administrativní a technologické bezpečnostní prostředky, aby pomohla ochránit integritu a bezpečnost veškerých osobních údajů, které shromažďujeme a sdílíme s našimi poskytovateli služeb. Žádný bezpečnostní systém nicméně není nepřekonatelný a nejsme schopni zaručit 100% bezpečnost našich systémů. V případě, že by byly nějaké osobní údaje, které spravujeme, následkem narušením bezpečnosti zneužity, učiníme příslušné kroky, aby byla taková situace vyšetřena, a v případech, kde to bude vhodné, upozorníme osoby, jejichž osobní údaje mohly být zneužity, a v souladu s platnými zákony a nařízeními učiníme další kroky. Pokud si přejete změnit heslo nebo jste si vědomi ztráty, krádeže nebo neoprávněného použití vašeho hesla, kontaktujte nás na adrese global.irobot.com nebo na telefonním čísle +1 800 727 9077.

Společnost iRobot může zpracovávat vaše osobní údaje na serverech mimo vaši domovskou zemi. Souhlasíte s převodem svých osobních údajů do Spojených států amerických nebo do jakéhokoli zeměpisného umístění. Pokud se na webovou stránku nebo ke službě přihlašujete z oblastí mimo Spojené státy americké, vezměte na vědomí, že zákony Spojených států amerických nebo jiné jurisdikce, kde my nebo poskytovatelé našich služeb zpracováváme vaše osobní údaje, nemusejí poskytovat stejné zásady ochrany osobních údajů jako zákony ve vaší jurisdikci, a za jistých okolností mohou v souladu se zákony těchto jiných jurisdikcí k vašim osobním údajům získat přístup policejní a soudní orgány.

5.              SOUKROMÍ DĚTÍ

Naše služby nejsou zaměřeny na osoby mladší 13 let a informace od osob mladších 13 let úmyslně neshromažďujeme ani neuchováváme. Jestliže se dozvíte, že nám byly poskytnuty informace o osobě mladší 13 let, bezprostředně nás kontaktujte na uvedené níže adrese.

6.              ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Služby mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran našich partnerských sítí, inzerentů, obchodních partnerů, prodejců a spolupracovníků. V případě, že jakýkoli odkaz na tyto webové stránky využijete, vezměte na vědomí, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a my za tyto zásady neneseme žádnou odpovědnost. Než těmto webovým stránkám poskytnete jakékoli informace, informujte se o konkrétních zásadách.

Mimo to může naše webová stránka obsahovat prvky sociálních médií jako tlačítka služby Facebook, Twitter, Pinterest (například „Líbí se mi“, „Tweet“ nebo „Pin“). Tyto stránky sociálních médií mohou automaticky zaznamenávat informace o vašem chování na internetu, kdykoliv navštívíte webovou stránku, na které je tlačítko sociálního média, bez ohledu na to, jestli na tlačítko kliknete. Vaše interakce s těmito prvky se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která daný prvek poskytuje, ne našimi zásadami ochrany osobních údajů. Zkontrolujte si nastavení soukromí na stránkách sociálních médií.

7.              AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD

Vyhrazujeme si právo čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů upravit. Pokud provedeme jakékoli úpravy těchto zásad osobních údajů, změníme níže uvedené „datum poslední revize“ a na této stránce zveřejníme aktualizované zásady ochrany osobních údajů.

8.              OZNÁMENÍ PRO VÁS

V případě, že vás potřebujeme o něčem informovat, ať z právních, marketingových nebo jiných obchodních důvodů, zvolíme takový způsob, o kterém se domníváme, že bude pro zajištění kontaktu s vámi nejlepší. Obvykle to učiníme prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním upozornění v naší službě. Skutečnost, že vám můžeme zaslat upozornění, vám nebrání v možnosti odhlásit se z jistých druhů kontaktů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů.

9.              KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li další dotazy nebo připomínky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás
e-mailem na adrese global.irobot.com nebo poštou na adrese:

Na území Spojených států amerických:

8 Crosby Drive

Bedford, MA 01730

Na území Evropské unie:

10 Greycoat Place

London SW1P 1SB

Spojené království

10.          DATUM POSLEDNÍ REVIZE

Tyto zásady byly naposledy upraveny a vstoupily v platnost dne 30. 9. 2016.